PARSIFAL - mätningar och prover

SND-ID: ext0040-2.

Åtkomst till data via

Kontakt

Göran Pershagen

goran.pershagen@ki.se

Skapare/primärforskare

Göran Pershagen - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin rorId

Beskrivning

Det internationella projektet PARSIFAL (Prevention of Allergy - Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic life Style) leds ifrån enheten för Miljömedicinsk epidemiologi vid IMM och baseras på barn från Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Dessa valdes främst från skolor på landsbygden att identifiera barn som bor på en bondgård samt kontroller, liksom från Waldorfskolor (med antroposofiska barn) samt kontroller. Studieuppläggningen har beskrivits i detalj (Alfvén m fl 2006). Totalt ingår 14 893 barn i åldern 5-13 år, vars föräldrar i en enkät lämnat information om hemmiljö, kost, sjukdomshistoria och socioekonomiska förhållanden (svarsfrekvens: 69%). Exponeringar och livsstilsfaktorer relaterade till jordbruksmiljö och antroposofi fokuserades särskilt. Blodprov erhölls från 4050 barn, vilket utgör 67 procent av de som erbjöds medverka i denna del av studien. Fenotypning baserades på internationellt validerade enkätfrågor och allergen-specifika IgE-analyser. Genotypning har genomförts för 3113 barn efter samtycke från föräldrarna.

Syft

... Visa mer..
Det internationella projektet PARSIFAL (Prevention of Allergy - Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic life Style) leds ifrån enheten för Miljömedicinsk epidemiologi vid IMM och baseras på barn från Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Dessa valdes främst från skolor på landsbygden att identifiera barn som bor på en bondgård samt kontroller, liksom från Waldorfskolor (med antroposofiska barn) samt kontroller. Studieuppläggningen har beskrivits i detalj (Alfvén m fl 2006). Totalt ingår 14 893 barn i åldern 5-13 år, vars föräldrar i en enkät lämnat information om hemmiljö, kost, sjukdomshistoria och socioekonomiska förhållanden (svarsfrekvens: 69%). Exponeringar och livsstilsfaktorer relaterade till jordbruksmiljö och antroposofi fokuserades särskilt. Blodprov erhölls från 4050 barn, vilket utgör 67 procent av de som erbjöds medverka i denna del av studien. Fenotypning baserades på internationellt validerade enkätfrågor och allergen-specifika IgE-analyser. Genotypning har genomförts för 3113 barn efter samtycke från föräldrarna.

Syfte:

Syftet med PARSIFAL är att studera skyddsfaktorer för allergiutveckling hos barn uppväxta på bondgård eller i antroposofisk miljö. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Barn i åldergruppen 5-13 uppväxta på bondgård eller i antroposofisk miljö samt kontroller

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2004

Antal individer/objekt

4050

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

67%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10 – 2002-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Schweiz, Österrike

Geografisk beskrivning: Regioner i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Östrrike

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för miljömedicin

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Alfvén T, Braun-Fahrländer C, Brunekreef B, von Mutius E, Riedler J, Scheynius A, van Hage-Hamsten M, Wickman M, Benz MR, Budde J, Michels KM, Schram D, Üblagger E, Waser M, Pershagen G, and the PARSIFAL study group. Allergic diseases and atopic sensitisation in children related for farming and anthroposophic lifestyle - The PARSIFAL study , Allergy 61:414-21

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.