Dramawebben

SND-ID: ext0035-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Marika Lagercrantz - Riksteatern

Ulrika Lindgren - Riksteatern

Forskningshuvudman

Riksteatern rorId

Beskrivning

Dramawebben startade 2006 som ett accessprojekt inom Nationella dramaturgiatet. Uppdraget var att tillgängliggöra upphovsrättsligt fri svensk dramatik skriven av kvinnor. Projektet erhöll infrastrukturstöd från Riksbankens Jubileumsfond för åren 2009-2012. Målet var att utveckla den befintliga pjäskatalogen till en "icke-kommersiell portal för upphovsrättsligt fri dramatik". I december 2009 lanserades www.dramawebben.se med en ny databas, en ny webbplattform och gränssnitt i paritet med innehåll, verksamhet och användargrupper. Arbetet i projektet har syftat till att bygga upp en användbar och hållbar infrastruktur för forskning och undervisning. Varje moment i arbetet med att samla in, förädla och publicera materialet har utformats för att lägga en forskningsförberedande grund som håller för en utveckling av Dramawebben som infrastruktur för digital humanistisk forskning. Arbetet med insamling av material, katalogisering och publicering har från början styrts av ett genusperspektiv. Sedan starten har en form för beskrivande katalogposter utvecklats i projektet där handlingen i pjäsen och mott

... Visa mer..
Dramawebben startade 2006 som ett accessprojekt inom Nationella dramaturgiatet. Uppdraget var att tillgängliggöra upphovsrättsligt fri svensk dramatik skriven av kvinnor. Projektet erhöll infrastrukturstöd från Riksbankens Jubileumsfond för åren 2009-2012. Målet var att utveckla den befintliga pjäskatalogen till en "icke-kommersiell portal för upphovsrättsligt fri dramatik". I december 2009 lanserades www.dramawebben.se med en ny databas, en ny webbplattform och gränssnitt i paritet med innehåll, verksamhet och användargrupper. Arbetet i projektet har syftat till att bygga upp en användbar och hållbar infrastruktur för forskning och undervisning. Varje moment i arbetet med att samla in, förädla och publicera materialet har utformats för att lägga en forskningsförberedande grund som håller för en utveckling av Dramawebben som infrastruktur för digital humanistisk forskning. Arbetet med insamling av material, katalogisering och publicering har från början styrts av ett genusperspektiv. Sedan starten har en form för beskrivande katalogposter utvecklats i projektet där handlingen i pjäsen och mottagandet vid urpremiären sammanfattats. Dramatexterna har publicerats i två olika format, "faksimil" och "bearbetningsbar text". 2011 innehåller den beskrivande katalogen ca 500 pjäser från 1600-talet till modern tid. Dramatiken är huvudsakligen hämtad från följande arkiv: Kungliga Dramatiska Teaterns arkiv, Kungliga teatrarnas arkiv, Musik- och teaterbiblioteket, Kungliga biblioteket, Svenska Litteratursällskapet i Finland och Svenska barnboksinstitutet. Genom ett infrastrukturstöd från Vetenskapsrådet 2012- 2014, kommer texterna att kodas med specifik information för att möjliggöra maskinella sökningar för forskning om övergripande strukturer och förhållanden inom svensk dramatik.

Syfte:

Syftet med Dramawebben är att skapa ett digitalt pjäsarkiv över upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Dramatiken är fritt tillgänglig utan kostnad för användarna att läsa på nätet eller att ladda ner för att bearbeta till spelmanus. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk faksimil, ett pdf-dokument där originaltrycket återges som en digital fotokopia, eller i bearbetningsbar text, ett pdf-dokument med text och bild som kan användas för redigering. Dramawebben växer i takt med att nya verk blir kända. Med det digitala pjäsmaterialet tillgängliggör och aktualiserar Dramawebben svensk dramatik. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2014

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: In2007-0871:1-IK

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2011-62-02
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Teatervetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer