Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD

SND-ID: ext0021-1.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Skapare/primärforskare

Philip Buckland - Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier

Erik J Eriksson - Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier

Karin Viklund - Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier

Johan Linderholm - Umeå universitet, Miljöarkeologiska laboratoriet, Institutionen för idé och samhällsstudier

Patrik Svensson - Umeå universitet, HUMlab

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för idé- och samhällsstudier rorId

Beskrivning

SEAD är en fri multiproxy miljöarkeologi- och paleoekologidatabas samt programvaruutvecklingsprojekt. Databasen innehåller rådata från den vetenskapliga analysen av arkeologiska, kvartärgeologiska och associerade undersökningar. Dessa härstammar främst från Sverige och Europa, men också i mindre utsträckning utanför EU. Rådata som ingår inkluderar växtmakrofossildata, fossil insektersdata och pollenanalysresultat tillsammans med geofysiska mätningar och keramiska analyser. Dateringsmetoder från kalender eller mynt register, radiocarbon (14C) och dendrokronologi samt breda perioddefinitioner inräknas. SEAD är byggd kring en flexibel modulär arkitektur och kan utökas för att klara andra datatyper. Online/offline gränssnitt för in- och utmatning av data samt analys finns tillgängliga, inklusive avancerad aggregering av data från flera geografiskt disparata undersökningar. Projektet ingår i ett internationellt nätverk av paleoekologiska databaser, och innehåller en stor mängd moderna referens, kalibreringar och ekologiska data för att underlätta tolkning.

Syfte:

De främsta syftena med SEAD är sp

... Visa mer..
SEAD är en fri multiproxy miljöarkeologi- och paleoekologidatabas samt programvaruutvecklingsprojekt. Databasen innehåller rådata från den vetenskapliga analysen av arkeologiska, kvartärgeologiska och associerade undersökningar. Dessa härstammar främst från Sverige och Europa, men också i mindre utsträckning utanför EU. Rådata som ingår inkluderar växtmakrofossildata, fossil insektersdata och pollenanalysresultat tillsammans med geofysiska mätningar och keramiska analyser. Dateringsmetoder från kalender eller mynt register, radiocarbon (14C) och dendrokronologi samt breda perioddefinitioner inräknas. SEAD är byggd kring en flexibel modulär arkitektur och kan utökas för att klara andra datatyper. Online/offline gränssnitt för in- och utmatning av data samt analys finns tillgängliga, inklusive avancerad aggregering av data från flera geografiskt disparata undersökningar. Projektet ingår i ett internationellt nätverk av paleoekologiska databaser, och innehåller en stor mängd moderna referens, kalibreringar och ekologiska data för att underlätta tolkning.

Syfte:

De främsta syftena med SEAD är spridning av vetenskapliga data från arkeologi- och palaeomiljöutredningar. Detta inkluderar publicering av grå litteratur och dess uppgifter (särskilt från de Nationalla Environmental Archaeology Lab i Umeå, Keramik och Dendrochonology laboratorierna i Lund) samt databaser tidigare inte tillgängliga online. SEAD syftar också till att ge kraftfulla analysverktyg som tillåter användare att identifiera trender och relationer i ett brett utbud av dataset för att titta på flerskalig miljö- och klimatförändringar och mänsklig påverkan. SEAD integrerar också moderna ekologi med fossila data och erbjuder omfattande bibliografi, referensmetoder och platsmetadata. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Olika typer: subfossil data från växter, insekter och andra arter, markkemisk data med tillhörande fysikaliska egenskaper insamlat från jordprover, dateringsdata, arkeologiska och kvartärgeologiska prover, arter.

Urvalsmetod

Den urvalsmetod som används för importering i SEAD databasen bygger på ett peer-review system. Insamlat material och data laddas upp till en screening platform där uppladdat material gås igenom och kvalitetssäkras. Vid acceptans slås materialet ihop med den publika och officiella databasen.
Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Primärt Europa, men en del globalt

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Buckland, P.I. 2010. Environmental Archaeology, Climate Change and E-Science. Skytteanska Samfundets årsbok, Thule.
Swepub | Lärosätets databas

Buckland, P.I., Eriksson, E.J. & Palm, F. 2014. SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database, Progress Report Spring 2014. MAL reports nr. 2014-13. Environmental Archaeology Lab. Umeå University. 46 pp.
Libris

Buckland, P. I., Olofsson, J. & Engelmark, R. 2006. Planning Report: SEAD. Strategic Environmental Archaeology Database. MAL rapports nr. 2006-031. Environmental Archaeology Lab. Department of Archaeology & Sámi Studies
Läs fulltex

Buckland, P.I. 2010. SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database. An international research cyber-infrastructure for studying past changes in climate, environment and human activities. Journal of Northern Studies. No.1 2010.
Läs fulltext

Buckland, P.I. 2011. Freeing information to the people. International Innovation, EuroFocus, 2011 Issue 4: Nordic Spotlight, pp. 51-53.
Swepub | Lärosätets databas

Buckland, P. I. 2014. SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database. Inter-linking multiproxy environmental data with archaeological investigations and ecology. In: Graeme Earl, Tim Sly, Angeliki Chrysanthi, Patricia Murrieta-Flores, Constantinos Papadopoulos, Iza Romanowska & David Wheatley (Ed.), CAA2012, Proceedings of the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, England. Amsterdam.
Läs fulltext

Buckland, P.I. & Eriksson, E.J. 2014. Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD). In Smith, C., Lanteri, C., Reid, J., Smith, J. & Krauss, T.M. (2014). The Encyclopedia of Global Archaeology. Springer.
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_833

Buckland, P.I., Eriksson, E.J., Linderholm, J., Viklund, K., Engelmark, R., Palm, F., Svensson, P., Buckland, P.C., Panagiotakopulu, E. & Olofsson, J. 2010. Integrating Human Dimensions of Arctic Palaeoenvironmental Science: SEAD - The Strategic Environmental Archaeology Database. Journal of Archaeological Science, 38 (2), pp. 345-351.
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.09.011

Meissner, K., Buckland, P.I., Linderson, H. & Hammarlund, D. 2012. Pilotprojekt ”Dendro-databas” i SEAD April 2012-juni 2012. MAL rapporter nr. 2012-23. Umeå universitet & Lunds universitet. (In Swedish).
Läs fulltext

Palm, F. 2009. Abstracting query building for multi-entity faceted browsing. Lecture Notes in Computer Science, 2009, Volume 5822/2009, 53-63.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04957-6_5

Buckland, P.I. 2014. The Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP) database: 1000 sites and half a million fossils later. Quaternary International Special Issue: Russell Coope Honorary volume.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.01.030

Buckland, P.I. & Buckland, P.C. 2014. BugsCEP, an entomological database twenty-five years on. Antenna (Journal of the Royal Entomological Society) 38(1), 21-28.
Researchgate | Academia | Diva

Buckland, P.I. & Buckland, P.C. 2012. Species found as fossils in Quaternary sediments. In Duff, A.G., Checklist of Beetles of the British Isles, 2nd Edition. A.G. Duff, Wells, Somerset, United Kingdom. pp. 127-130.
Swepub | Coleopterist | Lärosätets databas

Buckland, P.I., Buckland, P.C. & Olsson, F. 2014. Paleoentomology: Insects and other Arthropods in Environmental Archaeology. In Smith, C., Lanteri, C., Reid, J., Smith, J. & Krauss, T.M. (in press). The Encyclopedia of Global Archaeology. Springer.
Researchgate | Diva
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_2333

Grabowski, R. 2011. Changes in cereal cultivation during the Iron Age in southern Sweden: a compilation and interpretation of the archaeobotanical material. Vegetation History and Archaeobotany, 20(5), 479-494.
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1007/s00334-011-0283-5

Eriksson, T. & Lindahl, A. 2013. The Handicrafts of Iron Age Pottery in Scandinavia: Regionalities and Traditions. Lund Archaeological Review 18 (2012), pp. 45-60
Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.