Svenska mammografikohorten (SMC) 2019 hälsa

SND-ID: ext0018-5.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research, NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för kirurgiska vetenskaper rorId

Beskrivning

Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. Uppföljande enkäter har även skickats ut 2008/2009 och 2019. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Studien har en longitudinell design och utöver uppdaterad exponeringsdata följs kohorten även upp genom matching mot exempelvis cancerregistret, sjukhusregister, dödsorsaksregister och populationsregister.

Frågeformulären som använts i Svenska mammografikohorten har även använts i Kohort

... Visa mer..
Svenska mammografikohorten (SMC) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med över 60 000 deltagande kvinnor i Västmanland och Uppsala län. Alla kvinnor födda 1914-1948 som var bosatta i Västmanland och Uppsala län och som under åren 1987-1990 fick en inbjudan till att delta i mammografiundersökning fick även en förfrågan om att besvara en enkät om kost och livsstil. Ungefär 66 000 kvinnor besvarade enkäten. Hösten 1997 skickades en andra enkät ut till dessa kvinnor för att uppdatera informationen om deras matvanor. Uppföljande enkäter har även skickats ut 2008/2009 och 2019. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i bröst, tarm, livmoder, äggstockar, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Studien har en longitudinell design och utöver uppdaterad exponeringsdata följs kohorten även upp genom matching mot exempelvis cancerregistret, sjukhusregister, dödsorsaksregister och populationsregister.

Frågeformulären som använts i Svenska mammografikohorten har även använts i Kohorten av svenska män (COSM). För uppdaterad information om frågeformulär och variabellistor besök https://www.simpler4health.se/researchers/.

Syfte:

Syftet med Svenska mammografikohorten är att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal betydande kroniska sjukdomar.

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Hälsoenkäten från 2008 skickades återigen till alla levande deltagare i kohorten i januari 2019. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Under åren 1987 till 1990 fick alla kvinnor födda 1914-1948 bosatta i Uppsala län och alla kvinnor födda 1917-1948 bosatta i Västmanlands län en inbjudan via brev till att delta i en mammografiundersökning. I utskicket fanns även en inbjudan till att delta i denna forskningsstudie samt en enkät att besvara och returnera. Uppföljning har gjorts med ca 10 års mellanrum med början 1997. Inför det andra uppföljningstillfälle utökades tidigare enkät och delades därför upp i två enkäter som skickades ut under 2008 och 2009. Ytterligare uppföljning har gjorts under 2019.

Tidsperiod(er) som undersökts

1987 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: DNA

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Enkäten skickades till 34 473 deltagare, 19 081 deltagare besvarade enkäten.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-21 – 2019-06-30
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala och Västmanlands län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Etikprövning

Uppsala - dnr 2018/262 och 2018/263

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.
DOI: https://doi.org/10.13172/2053-079X-1-2-943

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog