Kohorten av svenska män (COSM) - Kohorten av svenska män, COSM 2019 livsstil

SND-ID: ext0015-5.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se), SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research, NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för kirurgiska vetenskaper rorId

Beskrivning

Kohorten av svenska män (COSM) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med mer än 45 000 deltagande män i Västmanland och Örebro län. Alla män födda 1918-1952 som var bosatta i Västmanland och Örebro län fick 1997 en inbjudan till studien och en enkät om kost och livsstil. Ungefär 48 000 män besvarade enkäten. Uppföljande enkäter har skickats ut 2008/2009 och 2019. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i prostata, tarm, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Studien har en longitudinell design och utöver uppdaterad exponeringsdata följs kohorten även upp genom matching mot exempelvis cancerregistret, sjukhusregister, dödsorsaksregister och populationsregister.

Frågeformulären som använts i Kohorten av svenska män har även använts i Svenska mammografikohorten (SMC). För uppdaterad information om frågeformulär och variabellistor besök https://www.simpler4health.se/researchers/.

Syfte:

Syftet med Kohorten av svenska män är att undersöka samband mellan ett antal förändrin

... Visa mer..
Kohorten av svenska män (COSM) är en omfattande populationsbaserad uppföljningsstudie med mer än 45 000 deltagande män i Västmanland och Örebro län. Alla män födda 1918-1952 som var bosatta i Västmanland och Örebro län fick 1997 en inbjudan till studien och en enkät om kost och livsstil. Ungefär 48 000 män besvarade enkäten. Uppföljande enkäter har skickats ut 2008/2009 och 2019. I studien undersöks samband mellan miljö/förändringsbara riskfaktorer och olika typer av cancer (t.ex. cancer i prostata, tarm, njurar), hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, grå starr, och andra dödsorsaker. Studien har en longitudinell design och utöver uppdaterad exponeringsdata följs kohorten även upp genom matching mot exempelvis cancerregistret, sjukhusregister, dödsorsaksregister och populationsregister.

Frågeformulären som använts i Kohorten av svenska män har även använts i Svenska mammografikohorten (SMC). För uppdaterad information om frågeformulär och variabellistor besök https://www.simpler4health.se/researchers/.

Syfte:

Syftet med Kohorten av svenska män är att undersöka samband mellan ett antal förändringsbara faktorer (kost, vitamintillskott, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, vikt, andra antropometriska mått, m.m.) och förekomsten av ett flertal betydande kroniska sjukdomar.

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Livsstilsenkäten som användes under 2009 skickades i september 2019 till alla deltagare som levde och hade svarat på hälsoenkäten utskickad i januari 2019. Frågeformuläret finns på https://www.simpler4health.se/researchers/questionnaires/. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Män födda 1918-1952 i Örebro län och Västmanland län.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla män födda mellan 1918 och 1952 bosatta i Örebro eller Västmanlands län mottog under 1997 en inbjudan till denna forskningsstudie samt en enkät att besvara och returnera. Uppföljning har gjorts med ca 10 års mellanrum med början 2008. Inför det första uppföljningstillfälle utökades tidigare enkät och delades därför upp i två enkäter, dessa skickades ut under 2008 och 2009. Ytterligare uppföljning har gjorts under 2019.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: DNA

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86%

Enkäten skickades till 18 746 deltagare, 16 166 deltagare besvarade enkäten.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 – 2019-12-31
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Örebro och Västmanland län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Etikprövning

Uppsala - dnr 2018/262 och 2018/263

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Harris H, Håkansson N, Olofsson C, Julin B, Åkesson A, Wolk A. The Swedish Mammography Cohort and the Cohort of Swedish Men: Study design and characteristics of 2 population-based longitudinal cohorts. OA Epidemiology;1(2):16, 2013.
DOI: https://doi.org/10.13172/2053-079X-1-2-943

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog