PcBaSe Sweden

SND-ID: ext0014-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Pär Stattin - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap orcid

Hans Garmo - Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Regionalt Onkologiskt Centrum

Jan Adolfsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Anna Bill-Axelsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Olof Akre - Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

... Visa mer..

Pär Stattin - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap orcid

Hans Garmo - Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Regionalt Onkologiskt Centrum

Jan Adolfsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Anna Bill-Axelsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Olof Akre - Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Mats Lambe - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Region Uppsala - Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beskrivning

PcBaSe Sweden är en databas för klinisk epidemiologisk forskning om prostatacancer som skapats via en länkning mellan Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) och andra nationella register. NPCR är ett nationellt populationsbaserat kvalitetsregister som sedan 1996 omfattar i princip alla män som diagnostiserats med prostatacancer i Sverige. Mellan 1996 och 2009 har ca 110 000 män registrerats i NPCR med uppgifter om tumörkarakteristik och primärbehandling. Dessutom finns data på 5 kontroller per fall.

Med hjälp av personnummer har NPCR länkats med Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Flergenerationsregistret, Hjärtinfarktregistret, Befolkningsregistret och SCB´s Longitudinella integrationsdatabas för försäkring och arbetsmarknadsstudier (LISA).

Data som är tillgängliga i PCBaSe innefattar bland annat tumörklassifikation, primärbehandling, dödsorsak, data om öppen och slutenvård, läkemedelsuttagsmönster, socioekonomiska faktorer, och familjär anhopning.

Syfte:

Att tillhandahålla en populationsbaserad studiebas för forskning om prostatacancer. Dat

... Visa mer..
PcBaSe Sweden är en databas för klinisk epidemiologisk forskning om prostatacancer som skapats via en länkning mellan Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) och andra nationella register. NPCR är ett nationellt populationsbaserat kvalitetsregister som sedan 1996 omfattar i princip alla män som diagnostiserats med prostatacancer i Sverige. Mellan 1996 och 2009 har ca 110 000 män registrerats i NPCR med uppgifter om tumörkarakteristik och primärbehandling. Dessutom finns data på 5 kontroller per fall.

Med hjälp av personnummer har NPCR länkats med Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Flergenerationsregistret, Hjärtinfarktregistret, Befolkningsregistret och SCB´s Longitudinella integrationsdatabas för försäkring och arbetsmarknadsstudier (LISA).

Data som är tillgängliga i PCBaSe innefattar bland annat tumörklassifikation, primärbehandling, dödsorsak, data om öppen och slutenvård, läkemedelsuttagsmönster, socioekonomiska faktorer, och familjär anhopning.

Syfte:

Att tillhandahålla en populationsbaserad studiebas för forskning om prostatacancer. Databasen möjliggör observationsstudier med fall-kontroll eller kohort design som kan användas för studier med viktiga kliniska implikationer. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska män

Antal individer/objekt

110000

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-01-01 – 2009-12-31
  • Datainsamlare: Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hagel E, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Johansson JE, Adolfsson J, Lambe M, Stattin P. PCBaSe Sweden: a register-based resource for prostate cancer research. Scand J Urol Nephrol. 2009;43(5):342-9.

Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Ingelsson E, Lambe M, Stattin P, Holmberg L. Risk of thromboembolic diseases in men with prostate cancer: results from the population-based PCBaSe Sweden. Lancet Oncol. 2010 May;11(5):450-8.

Bill-Axelson A, Garmo H, Lambe M, Bratt O, Adolfsson J, Nyberg U, Steineck G, Stattin P. Suicide risk in men with prostate-specific antigen-detected early prostate cancer: a nationwide population-based cohort study from PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2010 Mar;57(3):390-5.

Berglund A, Garmo H, Tishelman C, Holmberg L, Stattin P, Lambe M. Comorbidity, Treatment and Mortality: A Population Based Cohort Study of Prostate Cancer in PCBaSe Sweden. J Urol. 2011 Mar;185(3):833-9.

Van Hemelrijck M, Wigertz A, Sandin F, Garmo H, Hellström K, Fransson P, et al. Cohort Profile: The National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden and Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) 2.0. Int J Epid. 2012 Mar 28. In Press.

Thorstenson A, Bratt O, Akre O, Hellborg H, Holmberg L, Lambe M, et al. Incidence of fractures causing hospitalisation in prostate cancer patients: Results from the population-based PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2012 Feb 29. In Press.

Jansson KF, Akre O, Garmo H, Bill-Axelson A, Adolfsson J, Stattin P, Bratt O. Concordance of Tumor Differentiation Among Brothers with Prostate Cancer. Eur Urol. 2012 Feb 24. In Press.

Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Stattin P, Adolfsson J. Multiple Events of Fractures and Cardiovascular and Thromboembolic Disease Following Prostate Cancer Diagnosis: Results From the Population-Based PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2012 Apr;61(4):690-700.

Berglund A, Garmo H, Robinson D, Tishelman C, Holmberg L, Bratt O, et al. Differences according to socioeconomic status in the management and mortality in men with high risk prostate cancer. Eur J Cancer. 2012 Jan;48(1):75-84.

Robinson D, Garmo H, Lindahl B, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Bratt O, et al. Ischemic Heart Disease and Stroke Before and During Endocrine Treatment for Prostate Cancer in PCBaSe Sweden. Int J Cancer. 2012 Jan 15;130(2):478-87.

Akre O, Garmo H, Adolfsson J, Lambe M, Bratt O, Stattin P. Mortality Among Men with Locally Advanced Prostate Cancer Managed with Noncurative Intent: A Nationwide Study in PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2011 Sep;60(3);554-63.

Bill-Axelson A, Garmo H, Nyberg U, Lambe M, Bratt O, Stattin P, et al. Psychiatric treatment in men with prostate cancer - Results from a Nation-wide, population-based cohort study from PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2011 Sep;47(14):2195-201.

Bratt O, Garmo H, Adolfsson J, Bill-Axelson A, Holmberg L, Lambe M, et al. Effects of prostate-specific antigen testing on familial prostate cancer risk estimates. J Natl Cancer Inst. 2010 Sep 8;102(17):1336-43.

Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Ingelsson E, Bratt O, Bill-Axelson A, et al. Absolute and Relative Risk of Cardiovascular Disease in Men With Prostate Cancer: Results From the Population-Based PCBaSe Sweden. J Clin Oncol. 2010 Jul 20;28(21):3448-56.

Stattin P, Holmberg E, Johansson JE, Holmberg L, Adolfsson J, Hugosson J. Outcomes in localized prostate cancer: National Prostate Cancer Register of Sweden follow-up study. J Natl Cancer Inst. 2010 Jul 7;102(13):950-8.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.