Svensk-romska ordlistor

SND-ID: 2023-72-1.

Citering

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Svenska-romska ordlistor är en samling ordlistor mellan svenska och olika romska dialekter. Ordlistorna är ämnesinriktad på samhällsord, det vill säga ord för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Det rör sig till viss del om ord och begrepp som är unika för det svenska samhället och som därför kräver särskilda översättningar.

Dom romska dialekterna som förekommer i datamängden är arli, kalo, kelderasch och lovari. Totalt ingår 14 ordlistor. Vissa ordlistor i materialet består av svenska och en romsk dialekt medans andra innehåller svenska och flera romska dialekter i samma fil.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Blandat

Uppmärkta nivåer

Övrigt

Textdel

 • Språk

  • Romani (rom)

   Kelderasch (dialekt)

   Lovari (dialekt)

   Arli (dialekt)

   Kalo (dialekt)

  • Svenska (swe)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Termer: 1340

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.