Data för: Den polära övergången från alfa- till betaregioner som bestäms av en inversion av ytuppdriftsflödet

SND-ID: 2023-280.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Romain Caneill - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Data tillhörande studie var syfte var att undersöka hur läget för den polära övergången (mellan alfa- och betahav) och för det mellanliggande vattnets läge påverkas av flytkraftsflödet på ytan. För mer detaljerad information se engelsk beskrivning nedan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Beskrivning av insamlingsmetod: NEMO OGCM användes för simuleringen. Modellen används i en idealiserad konfiguration.
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Caneill, R., Roquet, F., Madec, G., & Nycander, J. (2022). The Polar Transition from Alpha to Beta Regions Set by a Surface Buoyancy Flux Inversion. In Journal of Physical Oceanography (Vol. 52, Issue 8, pp. 1887–1902). https://doi.org/10.1175/JPO-D-21-0295.1
DOI: https://doi.org/10.1175/JPO-D-21-0295.1
URN: urn:nbn:se:su:diva-210066
SwePub: oai:DiVA.org:su-210066

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.