Dataset om erfarenheter och upplevelser av Covid-19 pandemin på försörjning och jordbruk i en by (104 hushåll) i Östra kap regionen , Sydafrika

SND-ID: 2023-187.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Klara Fischer - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för stad och land rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sol.2023.4.4.IÄ-20

Beskrivning

Hushållsenkät om upplevelser och erfarenheter om hur Covid-19 pandemin påverkade möjligheten till försörjning generellt och jordbruket specifikt. Distribuerad som en intervju (sex öppna frågor) med vuxna medlemmar av hushåll i en by i Östra Kap regionen. Datasetet innehåller information om kön och ålder på respondenterna. Några svar nämner religiösa aktiviteter och hälsotillstånd. Datasetet innehåller svar från 104 hushåll vilket representerar alla hushåll i den byn. Enkäten genomfördes mars till och med maj 2022.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Intervjusvar angående erfarenheter av Covid-19-pandemin, inklusive kön och ålder på respondenterna. Några svar nämner religiösa aktiviteter och hälsotillstånd.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla hushåll i en by.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Se beskrivning av dataset

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-03-05 – 2022-03-01

Antal individer/objekt

104

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Intervju genom öppna frågor
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-03 – 2022-05
  • Datainsamlare: Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Urvalsstorlek: 104
  • Antal svar: 104
  • Datakälla: Geografiskt område
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydafrika

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för stad och land

Medverkande

Amanda Bengtsson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Stad och Land

Uppdragsgivare

Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen för Internationalisering av Högre Utbildning och Forskning, STINT rorId
  • Projektnamn på ansökan: Changing patterns of smallholder farming in South Africa: Implications for livelihoods and food security
  • Information om finansiering: Finansieringen från STINT erhölls genom ansökan till SASUF-South Africa Sweden University Forum.
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Fischer, K. Mnukwa, N. & Bengtsson, A. The Covid pandemic, cultivation and livelihoods in South Africa’s Eastern Cape, Agrekon, DOI: 10.1080/03031853.2023.2288709
DOI: https://doi.org/10.1080/03031853.2023.2288709

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.