Data for: Proteomics reveal biomarkers for diagnosis, disease activity and long-term disability outcomes in multiple sclerosis

SND-ID: 2023-165.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Mika Gustafsson - Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi

Jan Ernerudh - Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper orcid

Tomas Olsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Koncentrationen av 1463 proteiner mättes med hjälp av Olink Explore-plattformen som använder Proximity Extension Assay (PEA) teknologi. Proteinerna är förvalda från fyra Olink-paneler: Explore 384 Cardiometabolic, Explore 384 Inflammation, Explore 384 Neurology och Explore 384 Oncology. Proteinernas koncentrationer anges som Olinks relativa proteinmängdsenhet på log2-skalan: Normalized Protein Expression (NPX). NPX-värdena normaliserades (intensity normalization) av Olink. Proteinhalten mättes i ryggvätskeprov (n = 186) och plasmaprov (n = 165) från personer med multipel skleros och friska kontroller.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Datan är pseudonymiserad och innehåller information om prover är från personer med MS eller friska kontroller, och ålder och kön på dessa personer.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Ryggvätskeprov (CSF) och plasmaprov togs från 92 personer med CIS eller RRMS vid Linköpings universitetssjukhus, Sverige, och 51 personer med CIS eller RRMS vid Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige. Alla uppfyllde de reviderade McDonald-kriterierna från 2010 och 2017 för CIS eller multipel skleros (MS). Åldersmatchade friska kontroller (HC) rekryterades från friska blodgivare (23 vid Linköpings universitetssjukhus och 20 vid Karolinska Universitetssjukhuset).

Tidsdimension

Studiedesign

Observationsstudie

Fall-kontrollstudie

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering 1

 • Finansiär: Swedish Foundation for Strategic Research

Finansiering 2

 • Finansiär: Swedish Brain Foundation

Finansiering 3

 • Finansiär: Knut and Alice Wallenberg Foundation

Finansiering 4

 • Finansiär: Margareth AF Ugglas Foundation

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Swedish Foundation for Strategic Research

Finansiering 2

 • Finansiär: Swedish Brain Foundation

Finansiering 3

 • Finansiär: Knut and Alice Wallenberg Foundation

Finansiering 4

 • Finansiär: Margareth AF Ugglas Foundation

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 6

 • Finansiär: Swedish Knowledge Foundation

Finansiering 7

 • Finansiär: Medical Research Council of Southeast Sweden

Finansiering 8

 • Finansiär: NEURO Sweden

Finansiering 9

 • Finansiär: ALF grants

Finansiering 10

 • Finansiär: Region Östergötland

Finansiering 11

 • Finansiär: Swedish Foundation for MS Research

Finansiering 12

 • Finansiär: European Union's Marie Sklodowska-Curie
Visa mindre..

Etikprövning

Linköping - dnr 2016/305-32

Stockholm - dnr 2022-03650-02

Linköping - dnr 2013/155-32

Linköping - dnr 2016/304-32

Linköping - dnr 2014/311-31

... Visa mer..

Linköping - dnr 2016/305-32

Stockholm - dnr 2022-03650-02

Linköping - dnr 2013/155-32

Linköping - dnr 2016/304-32

Linköping - dnr 2014/311-31

Linköping - dnr 2017/288-31

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bioinformatik (beräkningsbiologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Bioinformatik och systembiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Neurologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Reumatologi och inflammation (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer