Data från: Klöver som bottengröda i havre stödjer pollinatörer och dämpar ogrästrycket utan att minska skörden

SND-ID: 2022-258-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Fabian Boetzl - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-21

Beskrivning

Data innehåller information om 16 ekosystemtjänst-indikatorer som mättes i 13 fält med insådder av en blandning av klöverarter på en del av fältet. Alla mätningar gjordes i den insådda ytan samt i en närliggande kontroll utan insådd på samma fält. En mer utförlig beskrivning ges på engelska.

Data i filen 'combined_dataset.csv' innehåller information om olika ekosystemtjänst-indikatorer som samlades in från 13 fält ('field_ID') och två olika behandlingar per fält (intercropped and control). 27 rader. En utförligare beskrivning ges på den engelska sidan.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller information om skötsel och status för jordbruksfält. En kodnyckel (ej publicerad) kan koppla denna information till fältets brukare

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-03 – 2021-03

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-03 – 2021-03
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Södermanland, Stockholm, Uppsala and Västmanlands län.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Göran Bergkvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Anna Douhan Sundahl - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Hanna Friberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi orcid

Maria Viketoft - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01294
  • Projektnamn på ansökan: Undersådda blommande baljväxter för multifunktionell svensk spannmålsodling
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Boetzl, F.A., Douhan Sundahl, A., Friberg, H., Viketoft M., Bergkvist, G. & Lundin, O. (2023). Undersowing oats with clovers supports pollinators and suppresses arable weeds without reducing yields. Journal of Applied Ecology 60: 614-623.
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14361

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.