Tolkordlista svenska–arabiska

SND-ID: 2022-251-1.

Citering

Skapare/primärforskare

Fahed Al Mulki - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen rorId

Beskrivning

Tolkordlista svenska–arabiska är en ordlista mellan svenska och arabiska som består av c.a 6500 ord översatta från svenska till arabiska. I första hand behandlar tolkordlistan fackord ord inom rättsväsende, socialförsäkring, medicin & psykiatri, arbetsmarknad och pension.

Datasetet består av två .json filer. Filen "arabiska.json" innehåller en lista med alla svenska ord och dess motsvarighet på arabiska. Filen "arabiska_med_basordlista.json" innehåller en kopia av den svenska tolkordlistan med arabiska översättningar under attributen "oversattning", basordlistan innehåller även definitioner och domänuppdelning på svenska. Observera att en svenskt ord kan innehålla flera arabiska översättningar i båda filerna.

Datasetets storlek är 3.2mb och innehåller 6656 arabiska översättningar.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Maskinläsbar ordbok

Hur skapades resursen?

Blandat
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Medverkande

Taleb Ali

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer