Folkhögskoledatabasen

SND-ID: 2022-128-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Erik Nylander - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Folkhögskoledatabasen samlar folkhögskolornas nationella kurskataloger mellan åren 1952-2019. Katalogerna innehåller beskrivningar av folkhögskolan som utbildningsform samt specifikationer över det kursutbud skolorna tillhandahållit. Det är möjligt att söka efter ämnen, ord eller fraser samt ladda ned katalogerna. Databasen är en värdefull resurs för bland annat forskare, folkhögskollärare och rektorer.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personnamn

Språk

Metod och utfall

Population

Folkhögskolekataloger

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1952 – 2019

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildning (CESSDA Topic Classification)

Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer