Data on three Baltic species of Corynosoma Lühe, 1905 (Acanthocephala: Polymorphidae) from Baltic grey (Halichoerus grypus) and ringed seals (Pusa hispida)

SND-ID: 2021-59-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap orcid

Sven Boström - Naturhistoriska riksmuseet, Enheten för zoologi orcid

Matthew Wayland - Universitet Cambridge orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde - Institutionen för biovetenskap rorId

Beskrivning

Vi analyserade material av Corynosoma material (C. magdaleni Montreuil, 1958, C. semerme (Forssell, 1904) Lühe, 1911 och C. strumosum (Rudolphi, 1802) Lühe, 1904) från gråsäl (Halichoerus grypus) och vikare (Pusa hispida) i Östersjön för variation i morfologin hos hakarna på proboscis och för att hitta möjliga morfotyper, genom att använda proboscis profiler (Wayland 2010) och Meristogram (Wayland 2016).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – 2008

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Naturhistoriska riksmuseet

Typ(er) av prov: spritmaterial

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biovetenskap

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksmusei Vänner
  • Diarienummer hos finansiär: Award Stipendium Sonja Leidenberger 2017

Finansiering 2

  • Finansiär: Svensk Taxonomisk Inititiativ
  • Diarienummer hos finansiär: DHA 2017.4.3-16

Identifierare

SMNH: 162973-162978

SMNH: 172304-172310

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer