Svenska mammografikohorten kliniska subkohorter (SMC kliniska subkohorter) - SMC klinisk subkohort undersökning 1 Uppsala (2003-2009)

SND-ID: 2021-235-1.

Ingår i samling hos SND: SIMPLER - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research, NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Michaëlsson - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för kirurgiska vetenskaper rorId

Beskrivning

En grupp kvinnor ur svenska mammografikohorten boende i Uppsala eller Västerås har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken för Uppsalakvinnor gjordes mellan 2003 och 2009 med en runda uppföljningsbesök påbörjat 2015. Västeråskvinnor gjorde ett första besök till kliniken mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod-, urin-, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning).

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Mellan 2003 och 2009 blev deltagare i Svenska mammografikohorten yngre än 85 år och boende i Uppsala inbjudna att delta i en klinisk subkohort. Av 8,311 inbjudna k

... Visa mer..
En grupp kvinnor ur svenska mammografikohorten boende i Uppsala eller Västerås har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken för Uppsalakvinnor gjordes mellan 2003 och 2009 med en runda uppföljningsbesök påbörjat 2015. Västeråskvinnor gjorde ett första besök till kliniken mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod-, urin-, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning).

För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/.

Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/.

Mellan 2003 och 2009 blev deltagare i Svenska mammografikohorten yngre än 85 år och boende i Uppsala inbjudna att delta i en klinisk subkohort. Av 8,311 inbjudna kvinnor svarade 65% på det utskickade formuläret som innehöll frågor om kost, livsstil och fysisk aktivitet. 60%, 5,032 st, besökte kliniken och det finns prover tillgängligt från 5,022 kvinnor. Hälsoundersökningen inkluderade mätning av vikt, längd, midjemått, höftmått och blodtryck. Kroppssammansättning (skelett/muskler/fett) mättes med en DEXA-skanner (dual energy X-ray absorptiometry). Vid undersökningen togs blodprov (fasteprov), urinprov och fettbiopsi. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Kvinnor födda 1914-1948 och bosatta i Västmanland eller Uppsala län under åren 1987-1990.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Beskrivning av studiedesign

Longitudinell kohortstudie

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2009

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: Uppsala biobank/SIMPLER

Typ(er) av prov: blod, urin, faeces, fettvävnad, DNA

Variabler

4000

Antal individer/objekt

5032

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppsala och Västmanlands län.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Etikprövning

Uppsala - dnr 2017/232

Uppsala - dnr 2018/261

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Endokrinologi och diabetes (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ortopedi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geriatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Näringslära (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.