Din röst på folkpartiet ger resultat

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1968
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Din röst på folkpartiet ger resultat Inga underverk men resultat Politiken får aldrig bli ett självändamål. Den måste ge resultat, som tillfredsställer människornas behov och önskningar. Det måste bli slut på löftespolitiken. Man kan inte bo i löften. Hur många bor t ex i löftena om Järvafältet? En regering som inte uppfyller sina vallöften, förverkar medborgarnas förtroende. Men oppositionen måste också noga undvika att ge löften som den inte kan hålla när det blir regeringsskifte. Vi lovar inga underverk. Folkpartiet tror inte att man samtidigt kan ta itu med att lösa en rad av problemen i samhället - bostadsbrist, vårdkris, sysselsättningsförsäkring, bättre stöd till utvecklingsländerna och ändå ställa i utsikt stora och snara skattesänkningar. Det går inte ihop, helt enkelt. Trygghet i arbetet Men visst kan det bli bättre! Om vi får en regering som ser till att produktionen ökar snabbare än vad den nuvarande har förmått. Då blir det fler arbetstillfällen. Och samhället får större resurser för reformer. Om Sverige hade haft en lika snabb utveckling 1965-68 som genomsnittet för de västliga industriländerna, så hade vår nationalinkomst nu varit 6-7 miljarder större än den är. Tänk vilka förbättringar som kunde ha åstadkommits för de pengarna! Det finns ingen anledning varför vi ska ligga efter. Vi kan bättre än så. Men då behövs en annan politik. Folkpartiet vill 1 bekämpa prisstegringarna. Kapplöpningen priser- löner- skatter måste brytas genom samråd mellan alla inblandade parter - löntagarna, företagen och staten 2 i takt med de ekonomiska möjligheterna genomföra en skattereform som gör det mer lönande både att arbeta och spara och som tar hänsyn till de ekonomiskt sämst lottade 3 ändra skatte- och bidragsregler så att belastningen på pensionärernas extrainkomster blir mindre hård 4 satsa på forskning och utvecklingsarbete 5 skapa en bättre ekonomisk planering, med en flerårsplan för statens affärer och en särskild budget för behovet av olika slags arbetskraft. Det leder till större trygghet i arbetet. Men en allmän sysselsättningsförsäkring behövs också, för dem som trots allt vid omställningar blir utan jobb. För ännu har ingen regering helt lyckats avskaffa arbetslösheten. Det vore ett underverk! En sådan försäkring skulle ge skydd åt alla. som blir utan arbete, både löntagare och t ex mindre företagare. Idag är bara ca hälften av de förvärvsarbetande försäkrade i de nuvarande arbetslöshetskassorna. Vi kräver att frågan löses snabbt. Bra bostäder billigare Bostadskostnaderna får inte fortsätta att stiga som de har gjort de senaste åren. Vi måste helt enkelt bygga billigare! Ungefär hälften av de som stod i Stockholms bostadskö förra året hade en årsinkomst under 20 000 kr. Då känns det om man måste betala åtta-nio tusen eller mer i hyra. Och så mycket kostar en nybyggd trea idag. Bostadskön har tiodubblats sedan Erlander blev statsminister. Och den fortsätter att växa. Nu har vi både bostadsbrist och tomma lägenheter! Här måste det verkligen bli en ändring. Folkpartiet vill planera långsiktigt för ett bostadsbyggande, som ökar från år till år 1 bygga mest där behovet är störst 2 utveckla billigare byggmetoder genom bättre konkurrens och industriellt byggande 3 verka för att rationaliseringarna kommer de boende tillgodo. Bostadsfrågan kan inte klaras i en handvändning efter tjugo års misskötsel. Det vore ett underverk. Desto viktigare att det snabbt blir en ny politik Mer åt u-länderna Bara var fjärde människa på jorden kan äta sig mätt. De flesta kan varken läsa eller skriva. Och klyftan mellan rika och fattiga växer. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer jordens befolkning att fördubblas till år 2000. De svenska insatserna måste öka snabbare än den nuvarande regeringen har tänkt sig. Folkpartiet vill 1 öka den svenska u-hjälpen så att löftet om en procent av nationalprodukten infrias senast 1972/73 2 att Sverige i FN arbetar för en miljardfond mot världssvälten 3 satsa mer på familjeplanering för att hejda befolkningsexplosionen. Varför ska Sverige ge mindre u-hjälp än de flesta andra länder i Västeuropa? Vård I tid för sjuka och gamla Det har byggts många sjukhus de senaste åren. Ändå växer köerna av patienter. Man kan få vänta i månader på en operation, och den som är gammal har ofta svårt att få vård. Samtidigt står tusentals sjukhusplatser tomma av brist på personal. Här måste det bli en ändring, så att resurserna utnyttjas bättre. Det behövs en personalplanering som håller jämna steg med sjukhusbyggandet. Folkpartiet vill 1 öka utbildningen av läkare. sköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter; vi har färre läkare per invånare än nästan alla andra industriländer 2 stimulera de utbildade sköterskor som går hemma att återvända till jobbet, genom vettigare skatteregler och genom att det ordnas tillsyn för deras barn 3 satsa mer på den förebyggande hälsovården och därigenom minska belastningen på sjukhusen 4 skapa nya former för en förstärkt psykisk hälsovård 5 bygga ut åldringsvården och hemsjukvården 6 ändra sjukförsäkringen så att den öppna vården inte missgynnas Det behövs större resurser - framför allt personella - till vårdområdena, för att hjälpa dem som verkligen har det svårt i vårt samhälle. Och de resurser som finns måste utnyttjas bättre.