Ett nytt parti. Sverigedemokraternas valmanifest 2006

sd
Sverigedemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2006
Download: pdf | txt
Hämtat från SD-Arkivets hemsida
Varför sd? Sten Andersson från Malmö satt nästan 20 år i riksdagen för moderaterna: - Vi är det enda parti som med någon som helst trovärdighet kan ge kostsamma vallöften. Vi vågar nämligen tala om den pengakrävande invandringspolitiken och var ambition är att föra över resurser därifrån till vård, skola och omsorg. VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I PARTIET! PG: 23 45 65-0 (200 KRONOR) Kära väljare, Den här försändelsen innehåller valsedlar och kortfattad information om vad Sverigedemokraterna vill åstadkomma efter valet den 17 september, Vill Du veta mer om vilka vi är och vad vi tycker är Du välkommen att besöka vår hemsida eller ringa till oss. På vår hemsida hittar Du också information om valet i Ditt landsting och i Din kommun. Oftast förknippas Sverigedemokraterna med kritik mot invandringspolitiken. Alla som tar del av vårt program kan se att vi engagerar oss i betydligt fler frågor men vi har profilerat oss i just invandringsfrågan därför att ingen annan gör det. De nuvarande riksdagspartierna är överens om att fortsätta med samma ansvarslösa politik trots att det går emot den allmänna opinionen i frågan. Någon måste sätta ner foten och se till att frågan hamnar högre upp på dagordningen. Därför behövs Sverigedemokraterna i riksdagen. Ett nytt parti... >>Låt oss tillsammans arbeta för ett samhälle byggt på trygghet och tradition!<< >>Brottsligheten Vi vill värna brottsoffer och skötsamma medborgare, skärpa straffen, ge mer resurser till brottsförebyggande verksamhet, utvisa kriminella utlänningar och utöka antalet poliser och deras befogenheter. >>Invandringen Vi vill kraftigt begränsa invandrigne och starta ett offensivt program för frivillig återvandring. Vi vill hjälpa riktiga flyktingar, i första hand på plats i närområdet. Invandrare som bosätter sig i Sverige permanent måste anpassa sig till det svenska samhället. >>Sluta kalla oss främlingsfientliga och lyssna istället på vad vi har att säga!<< >>Familjen Vi vill slå vakt om kärnfamiljens ställning som samhällets bas, värna varje barns rätt till en mor och en far, verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva. >>Jobben Vi vill göra det enkelt, lönsamt och attraktivt för företag att anställa, motverka utflyttningen av svenska arbetstillfällen till andra länder och sänka inkomstskatten i första hand för låg- och medelinkomsttagare. >>Äldreomsorgen Vi vill höja pensionerna för de som har det sämst ställt, införa en pensionärsminister och lokala äldreombudsmän och vi vill skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorg och hemtjänst. Tryggheten i fokus I vårt land lever hundratusentals pensionärer på en inkomst som understiger socialbidragsnormen. Invandringen har varit alltför omfattande och det ställs inte tillräckliga krav på de som kommer hit. Grova återfallsförbrytare släpps ut och kan begå nya brott gång på gång samtidigt som poliserna på gator och torg blir färre. Långt över en miljon människor saknar ett riktigt arbete att gå till. Sverige står inför ett ödesval den 17 september. Oavsett om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre, en borgerlig regeringsbildning eller en framgång för något av de nybildade populistpartierna får vi i samtliga fall politiker som på grund av ideologiska skygglappar och bristande verklighetsförankring saknar de rätta verktygen för att lösa landets problem. Det finns dock ett alternativ. Sverigedemokraterna är ett parti för och av vanliga svenskar. Under parollen Trygghet och Tradition ser vi det som vår huvuduppgift att återinföra lag och ordning, att slå vakt om den svenska välfärdsmodellen, att återupprätta den samhälleliga gemenskapen och att låta Sverige förbli Sverige. I förra valet blev vi det största partiet utanför riksdagen med 1,5 % av rösterna och 50 mandat i 30 kommuner. I juni visade en Sifo-mätning att minst 7 % av väljarna kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Om ungdomarna fick bestämma vore vi det tredje största partiet, enligt Ungt val. Utgångsläget är alltså bra - nu hänger det på Dig och landets övriga väljare. Jimmie Åkesson, partiordförande Varför sd? Gun Kullberg, 74, Stockholm: - Jag tycker att förslaget om en särskild pensionärsminister är mycket bra. Vi äldre behöver någon som bevakar våra intressen och som har möjlighet att reagera när vi behandlas ovärdigt Margareta Sandstedt, 42, Gävle: - Vi måste möjliggöra för fler föräldrar att vara hemma med sina barn. Helst ska den möjligheten finnas tills barnen börjar i skolan. Då far vi trygga barn och i förlängningen ett tryggt samhälle. STÖD GÄRNA PARTIETS VALFOND! PG: 23 45 65-0 Sverigedemokraterna Trygghet & Tradition Box 200 85, 104 60 Stockholm, Tel: 08-22 66 77, E-post: info@sverigedemokraterna.se