SND:s nya föreståndare älskar att göra god forskning möjlig

Publicerad: 2024-03-19

Eva Stensköld är föreståndare på SND sedan 1 februari. Utifrån sin yrkeserfarenhet och sina intressen är hon som klippt och skuren för jobbet. Varför är då öppen vetenskap och god tillgång till forskningsinfrastruktur så viktigt för Eva?
– Det handlar om att vara möjliggörare, att skapa goda förutsättningar för forskning. Det är så grundläggande för forskningens kvalitet att ha fungerande redskap och strukturer. Det är också en viktig rättvisefråga, att det ska gå att dra nytta av och få tillgång till ett bra stöd, även om man inte är vid ett stort universitet, säger hon.

Porträtt av Eva Stensköld utomhus.
Eva Stensköld har varit föreståndare på SND sedan 1 februari. Bilder: Gunnar Jönsson.

Eva Stensköld disputerade i arkeologi 2004 vid Stockholms universitet. Några år efter att avhandlingen var klar tröttnade hon på ensamarbetet som forskare och hoppade på en tidsbegränsad anställning som webbredaktör och antikvarie på Historiska museet. Jobbet var inom ramen för det så kallade Access-projektet, som pågick under åren 2006–2009 och hade som syfte att öka tillgängligheten till Sveriges kulturarv. Historiska museet var en av de institutioner som satsade extra; webben gjordes om, allt material sågs över och många nya texter togs fram. Målet var att göra den senaste forskningen tillgänglig för alla, oavsett kunskapsnivå.

– Gud vad roligt det var, jag kände verkligen att jag kommit rätt, att här kan jag göra nytta och få forskningen att nå ut. Vi gav bland annat boktips och ordnade sagostunder för barn, berättar Eva.

Jobb hos forskningsfinansiärer och departement

Att jobba för forskning och forskare gav mersmak och efter några år på museet blev det jobb på Vetenskapsrådet, med ansvar för bland annat Sunet och forskningsinfrastrukturfrågor inom humaniora och samhällsvetenskap. När sedan utbildningsdepartementet behövde en humanist som förstod sig på just forskningsinfrastruktur följde ett antal år inom politiken som opolitisk tjänsteman, bland annat som samordnare av öppen vetenskap och av forskning, innovation och rymdfrågor inom EU. En sväng på kulturdepartementet blev det också med ansvar för olika kulturarvsfrågor. Arbetet på departementen var roligt och utmanande, men Eva ville komma tillbaka till forskningsfrågorna och forskningsfinansieringen. Ett lämpligt jobb dök upp på stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, där Eva blev kvar under sju år tills hon nu tagit steget till SND.

– Jag såg att SND:s föreståndare Max Petzold skulle sluta och tyckte att jobbet verkade väldigt intressant, att få arbeta övergripande och tvärgående med de breda frågorna inom forskningsinfrastrukturer och öppen vetenskap var lockande, säger Eva.

Eva i samtal med en kollega.
Eva Stensköld ser de närmaste åren som ett mycket intressant utvecklingsskede, både för öppen vetenskap i stort och för SND specifikt.

Kan fotarbetet och har ett brett kontaktnät

Vad ser hon då som viktiga lärdomar som hon tagit med sig från politiken och forskningsfinansiärerna och som kan vara till nytta i uppdraget på SND?

– Jag kan fotarbetet och har ett brett kontaktnät. Inom politiken är samverkan, förankring och nätverkande centralt, man lyfter på luren, har koll på vilka som är likasinnade. Man kan få mycket att hända om det är rätt personer på rätt platser. Jag har lärt mig mycket om hur man driver processer och får frågor att gå framåt, det är ett hantverk.

Hon beskriver dagsläget och de närmaste åren som ett mycket intressant utvecklingsskede, både för öppen vetenskap i stort och för SND specifikt. I slutet av 2024 ska regeringen presentera sin forsknings- och innovationsproposition och forskningsinfrastruktur och forskningsdata förväntas kunna vara ett av de prioriterade områdena. SND ska under det närmaste året ansöka hos Vetenskapsrådet om fortsatt finansiering från och med 2027 samtidigt som frågan om att bilda en ny myndighet för nationell e-infrastruktur fortfarande kan väckas till liv igen. Trots att det kan finnas olika scenarier gällande bland annat SND:s organisationsform och vägen framåt har Eva en klar bild av vad SND ska vara.

Bra e-infrastruktur är grundläggande

–  SND är här för att stanna. Vi ska sträva efter att vara en nationell nod för svensk forskning och samordna arbetet med forskningsdata inom alla områden. Vi ska vara en nationell kunskapshubb inom området och bidra till samordningen av det nationella arbetet inom EOSC samt samverka och samarbeta med övriga nationella e-infrastrukturer. Som jag ser det är bra e-infrastruktur grunden för att forskning ska kunna bedrivas. Jag hoppas att vi får acceptans för att höja våra ambitioner. De satsningar vi gör inom SND är ju mycket långsiktiga, det är därför utmanande att vårt uppdrag inom området är kortsiktigt, säger Eva.

Hon poängterar att det är viktigt att SND fortsätter att leverera alla de tjänster och verktyg som redan byggts upp inom organisationen och SND-nätverket. Målet är att bland annat SND:s forskningsdatakatalog och den nya webbportalen researchdata.se ska vara det självklara valet för forskare i Sverige både för att dela egna data och för att hitta andras data för återanvändning. Ett ökat fokus på synlighet behövs också enligt Eva, inte bara inom universitetssektorn utan även bland exempelvis beslutsfattare och forskningsfinansiärer.

Rundresa bland lärosätena i SND-konsortiet

Det som pågår närmast för den nya föreståndaren är en rundresa bland universiteten inom SND-konsortiet för att utvärdera bakåt och diskutera både dagsläge och framtidsplaner. Umeå universitet var först ut och sedan besöktes Lunds universitet. Den här veckan har resan gått till Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

– SND-konsortiet och de nio lärosäten som ingår där är en grundläggande förutsättning för SND:s verksamhet, tillsammans med vårt nätverk – det ger oss både muskler, förankring ute hos lärosätena och forskarna samt tillgång till värdefull kunskap och kompetens, och viktig medfinanisering. Det är otroligt givande att träffa våra konsortielärosäten – att lyssna in hur de jobbar med sin forskningsdatahantering och diskutera hur SND på olika sätt kan bidra till detta arbete.

Aktuellt på lärosätena efter Riksrevisionens rapport är inte minst hanteringen av känsliga och skyddsvärda data av olika slag.

– Vi hoppas att SND ska kunna fortsätta bidra till en kvalitetssäkrad forskningsdatahantering och en positiv utveckling inom området, säger Eva.

Fem konsortielärosäten återstår att besöka de närmaste veckorna. Karolinska institutet och KTH står på programmet den 25 mars, samt Stockholms universitet den 26 mars. Avslutning blir det i Göteborg med Chalmers den 3 april och Göteborgs universitet den 9 april.


Lite mer om Eva Stensköld

 • ​Eva Stensköld på promenad.
  Eva älskar att vandra, även under betydligt mer krävande förhållanden än i omgivningarna runt SND.
  54 år.
 • Omgift, två vuxna söner.
 • Doktor i arkeologi.
 • Föreståndare på SND sedan 1 februari.
 • Nyligen flyttat till Borås efter 33 år i Stockholm, har också lägenhet i Stockholm (Södermalm). Född i Göteborg men uppvuxen i Fräntorp och på ”gröna vågen”-gård i Bollebygd samt i Borås.
 • Ägnar sig på fritiden åt bland annat vandring, trädgård och taxen Bilbo.
 • Det här är det få som vet:
  ”Jag har en kreativ sida som jag försöker odla ibland. Jag broderar korsstygn med ord och gör egna kollage med hjälp av tidningar, målning och tapetklister. Ett av mina favoritbroderier som jag funderat på att ta hit till jobbet är ”What would Ripley do?”. Jag älskar Alien-filmerna och skräckfilmer, gärna med zombier, jag tycker zombiefilmer säger mycket om vad det innebär att vara mänsklig."