EU-projekt ska hjälpa forskare göra sin forskning mer FAIR

Publicerad: 2023-12-21

Open Science Trails (OSTrails) är ett treårigt EU-finansierat projekt som syftar till att hjälpa forskare att göra sin forskning mer tillgänglig och återanvändbar (FAIR). Projektet påbörjas 2024 under ledning av organisationen OpenAIRE, och är en del av EOSC-samarbetet. SND medverkar i projektet tillsammans med 38 samarbetspartners från 15 EU-länder. 

OSTrails logotypDet huvudsakliga syftet med OSTrails är att utveckla nya metoder och verktyg för att stödja forskare och datastödsfunktioner i olika faser av forskningscykeln. Projektet är indelat i tre sammanhängande delar med olika fokus. 

  • Planering: Under denna del av projektet ligger fokus på att utveckla maskinläsbara datahanteringsplaner som kan kommunicera med andra forskningsadministrativa system. Syftet är att göra datahanteringsplaner till ett mer dynamiskt och levande verktyg som kan fungera som en praktisk resurs för forskare och datastödsfunktioner genom hela forskningsprocessen.
     
  • Uppföljning: Fokus för projektets andra del är att etablera så kallade Scientific Knowledge Graphs (SKG:s). Graferna byggs med hjälp av information från maskinläsbara datahanteringsplaner och kommer att ge en visuell överblick av forskningsproduktionen inom olika fält med fokus på FAIR. Detta gör det i sin tur möjligt att kvantifiera och följa upp utvecklingen mot ett mer öppet vetenskapssystem. 
     
  • Utvärdering: Projektets tredje del syftar till att ta fram ett antal vägledande tester och utvärderingsverktyg som kommer att fungera som mått på hur väl forskningsdata uppfyller FAIR-kriterierna i olika delar av forskningsprocessen. Syftet är att göra det enklare för både forskare, finansiärer och publicister att själva kunna utvärdera huruvida forskning bedrivs enligt FAIR-principerna. 

– SND:s roll i projektet kommer att vara att genomföra en nationell pilot för att utvärdera de metoder och produkter som utvecklas inom ramen för projektet. Vi kommer främst att titta på att få en ökad maskinläsbarhet mellan DORIS, DMP-verktyg och forskningsinformationssystem, så kallade CRIS-system, säger Johan Fihn Marberg, IT-chef på SND. (DORIS är SND:s eget system där forskare kan beskriva och dela data.)

Projektets olika delar kommer att resultera i en uppsättning praktiskt tillämpbara metoder, verktyg och tjänster som tillsammans sänker trösklarna för att arbeta enligt FAIR-principerna.  

Alla tjänster och verktyg kommer att samlas under en så kallad kunskapshubb med namnet OSTrails Commons dit forskare, finansiärer och publicister ska kunna vända sig för att få hjälp. Sammantaget är tanken att detta på sikt kommer att skapa ett heltäckande system med praktiska lösningar som påskyndar utvecklingen mot öppen vetenskap.