Bas Online Pass 2: Säkerhet och personuppgifter

Passet består av fem presentationer och avslutas med en praktisk övning om datahanteringsplaner. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Säkerhet och personuppgifter

I de tidigare presentationerna i pass 2 har vi nämnt datasäkerhet och hantering av personuppgifter i datamaterial. Den här presentationen går in mer i detalj på detta. Både datasäkerhet och personuppgifter är aspekter som särskilt bör beaktas under forskningsprocessen och här försöker vi bena ut några av de viktigaste begreppen. Vilken säkerhet ska datamaterialet ha? Vad är informationsklassning? Vad är viktigt att tänka på när det gäller hantering av personuppgifter i forskningen?

Att förstå vad personuppgifter är och vilka problem de kan orsaka är väsentligt för en DAU.

Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

  Presentationens text som PDF-fil 
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110