Bas Online Pass 2: Datahanteringsplaner

Passet består av fem presentationer och avslutas med en praktisk övning om datahanteringsplaner. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Datahanteringsplaner

Datahanteringsplaner kan fylla flera funktioner i ett forskningsprojekt och vara ett praktiskt verktyg för att ha kontroll över sin datahantering under hela forskningsprocessen. Oavsett om det handlar om en ensam forskare eller en större forskargrupp finns flera fördelar att vinna på att använda datahanteringsplaner. Både nationellt och internationellt finns också på en del håll krav på en datahanteringsplan i samband med finansiering av forskning.

I den här presentationen får du en introduktion till datahanteringsplaner, hur de kan användas och vad de kan innehålla.
Vi kommer också att titta närmare på tre olika exempel på datahanteringsplaner. Datahanteringsplaner är ett viktigt område att stötta forskarna inom.


Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110