Nyheter

SND kommer till Almedalsveckan 2024

2024-05-15

Som en del i en satsning på ökad synlighet och samverkan med aktörer på en nationell arena besöker SND Almedalsveckan i år. Förutom att ha r..

SND tar över datapublicering från DiVA

2024-05-03

Från och med 15 maj slutar DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) att ta emot nya dataset. I stället tas denna uppgift över av SND...

Öppen lärresurs utvecklas för att hjälpa studenter hitta data

2024-04-22

”Att hitta, bedöma och citera forskningsdata”. Det är namnet på den MOOC (öppen lärresurs) som en arbetsgrupp inom SND-nätverket håller på a..

SND utsett till kompetenscentrum inom Skills4EOSC

2024-04-12

SND har tillsammans med fem andra europeiska forskningsinfrastrukturer blivit utsett till nationellt kompetenscentrum inom Skills4EOSC. Tank..

SND:s årsberättelse för 2023 – ännu ett aktivt år för SND

2024-03-26

Det har varit ännu ett aktivt år för SND. Vi har sett en ökad trend av både publicering av och efterfrågan på forskningsdata. I årsberät..

SND byter domän till snd.se

2024-03-25

Nu byter SND domän från snd.gu.se till det något enklare snd.se. Detta gör vi för att förtydliga vår roll som en nationell infrastruktur för..

SND:s nya föreståndare älskar att göra god forskning möjlig

2024-03-19

Eva Stensköld är föreståndare på SND sedan 1 februari. Utifrån sin yrkeserfarenhet och sina intressen är hon som klippt och skuren för jobbe..

Lantbruksvetenskap ny ämnesprofil i forskningsdatakatalogen

2024-02-22

Lantbruksvetenskap är det senaste tillskottet bland ämnesprofilerna i DORIS och SND:s forskningskatalog. – Tack vare den nya profilen kan d..