Nätverksträff i Göteborg

.
Nätverksträff , Wallenberg konferenscenter, Göteborg
23 April, kl. 13.00 – 24 April kl. 12.00
Nätverksträff i Göteborg 2024

Välkommen till SND:s nätverksträff i Göteborg!

Nätverksträffen äger rum på Wallenberg konferenscenter och pågår från klockan 13.00 tisdag 23 april och avslutas med lunch onsdag 24 april. 

Tisdagens program avslutas ca kl 17 och efterföljs av mingel på SND-kontoret och middag på Wallenberg konferens kl 18.00.
Onsdagen kör vi igång kl 8.30.

På tisdag förmiddag (kl. 10.00–12.00) och onsdag eftermiddag (kl. 13.00–15.30) erbjuds ett antal workshoppar.

Program:


Dag 1, tisdag 23 april:

13.00-13.10:   Välkomna, praktisk info

13.10-13.40:   Sedan senast och på gång inom SND – Eva Stensköld, Elisabeth Strandhagen, Johan Fihn Marberg, SND (Länk till presentationen)

13.40 – 17.00  Omställningen till öppen vetenskap och öppen tillgång till forskningsdata

Målet är att omställningen ska vara genomfört 2026. Hur är läget för Sveriges lärosäten i omställningsarbetet? Hur går arbetet när det gäller forskningsdata?

13.40–13.50: Inledning – Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet/SND

13.50–14.20: Sammanfattning av resultaten från SUHF:s, VR:s och SND:s enkäter om forskningsdata och öppen vetenskap

14.20–14.30: Synpunkter och reflektioner via Menti

14.30–15.00: Fikapaus

15.00–15.15: Summering av synpunkter och reflektioner

15.15–16.15: Exempel på arbete med öppen vetenskap på några lärosäten. Orienteringskartan som hjälpmedel.

  • Öppen vetenskap på Malmö universitet – en lägesbeskrivning av forskarnas arbete och lärosätets stöd samt planerad väg framåt. – Madeleine Dutoit, Malmö universitet (länk till presentationen)
  • Stockholms universitet arbetet med omställning till öppet vetenskapligt system – Orienteringskartan som stöd för det interna arbetet. – Merlijn de Smit, Stockholms universitet (länk till presentationen)
  • Mål och risker i det datahanteringsrelaterade utvecklingsarbetet – Henning Strandin, Södertörns högskola (länk till presentationen)

16.15–16.45: Diskussioner på plats och på distans

16.45–17.00: Summering och avslut


17.00–18.00: Mingel på SND-kontoret

18.00 : Middag på Wallenberg konferenscenter


Dag 2, onsdag 24 maj:

8.30–12.00: Informationssäkerhet kring forskningsdata

8.30–9.15: Informationssäkerhetsarbete i praktiken – Anders Qvist, Chalmers (Länk till presentationen)

9.15–10.15: Datahanteringsplaner, maskinläsbarhet och DSWizard: en utblick – Marek Suchánek, Technical University in Prague och Urban Andersson, Chalmers (Länk till presentation)

10.15-10.45: Fikapaus

10.45–11.30: Informationssäkerhetsarbete på Uppsala universitet, UPPMAX och BIANCA – Marcus Lundberg, Uppsala universitet (Länk till presentationen)

11.30–12.00: IT-chefsperspektivet och nationella samarbetskanaler – Johan Johansson, Lunds universitet och ITCF (IT-chefsforum) (Länk till presentationen)


12.00–  : Lunch (att ta med)


Workshoppar:

Workshop 1 (dag 1, 23 april kl 10.00-12.00): 
SND för nytillkomna (
länk till workshopmaterialet)
En introduktion till vad SND är och arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.

Lokal: SND, Medicinaregatan 18A.

Workshop 2 (dag 2, 24 april kl 13.00-15.30): 
Att bedöma om data med personuppgifter kan lämnas ut (länk till workshopmaterialet)
Vi diskuterar hur SND:s checklista för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter kan användas i praktiken för att göra en prövning om utlämnande. Genom att använda oss av påhittade förfrågningar testar vi hur checklistan fungerar och vilket ytterligare stöd som kan behövas inom den egna organisationen.

Lokal: Syd-Amerika, Wallenberg konferenscenter.

Workshop 3 (dag 2, 24 april kl 13.00-15.30):
Filhantering med kontrollfunktioner för att förvalta forskningsdata på lokal lagring.
Lär dig mer om metoder för att förvalta data över tid och kontrollera att filer inte har blivit förändrade eller skadade vid olika typer av hantering. Vi går igenom SND:s metoder för att paketera dataset med kontrollfunktioner som du också kan använda på lokal lagring i din organisation.

Lokal: Nord-Amerika, Wallenberg konferenscenter.

Workshop 4 (dag 2, kl 13.00-15.30):
Digitala verktyg för riskbedömning och skyddsåtgärder i tabulära data med personuppgifter (repris från nätverksträffen i november). (Länk till workshopmaterialet)
Under workshopen introduceras grundläggande begrepp och praktiska verktyg för statistisk röjandekontroll (statistical disclosure control) i tabulära data. Såväl möjligheter som begränsningar i befintliga verktyg och metoder för pseudonymisering kommer att belysas, med introduktion av R-paketet sdcMicro (inga förkunskaper i R krävs) för att illustrera hur statistiska metoder kan tillämpas för att bedöma risk för röjande och bakvägsidentifiering av individer i tabulära dataset. Workshoppen är en repris från nätverksträffen i november.

Lokal: Mammuten, SND-kontoret, Medicinaregatan 18A.


Observera att workshopparna inte kommer att vara hybrid.


När: 23 april 13.00 – 24 april 12.00 (se information om workshops).

Var: Göteborg, Wallenberg konferenscenter, Göteborg

Distans: deltagande på distans sker i Zoom (https://gu-se.zoom.us/j/64994490603, Mötes-ID: 649 9449 0603).

Kontaktperson: Elisabeth Strandhagen

Program: Program för utskrift hittar du här.