Bas Online Pass 2: Övning

Passet består av fem presentationer och avslutas med en praktisk övning om datahanteringsplaner. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Övning: Datahanteringsplaner

I den här övningen ska du få bekanta dig lite mer med datahanteringslaner och hur dessa kan se ut. Nedan finns länkar till två datahanteringsplaner från Horisont 2020-projekt. Ta dig tid att läsa igenom planerna och reflektera över innehållet i dem. Tänk dig att du i din roll som DAU-medarbetare ska komma med feedback till en forskare som ska skicka in en datahanteringsplan till en forskningsfinansiär.

Använd dig gärna av SND:s checklista för datahanteringsplaner. Datahanteringssidorna på SND:s webbplats kan också fungera som stöd.

Behöver du hjälp med att komma igång kan du exempelvis fundera på:

  • Var i forskningsprocessen är planen framtagen?
  • Svarar planen på frågor om hur data ska hanteras i forskningsprojektet? Eller lämnar den ytterligare frågetecken?
  • Vilket/vilka råd skulle du ge forskaren/forskarna som skrivit planen? Finns det delar som kan utvecklas?

Datahanteringsplaner:

1. Leverabel 7.2 (D7.2): Data Management Plan från AMECRYS - Revolutionising Downstream Processing of Monoclonal Antibodies by Continuous Template-Assisted Membrane Crystallization. Licensierad under Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivatives 4.0 International: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

2. Leverabel 8.2 (D8.2): Data Management Plan från SOLUS - Smart Optical and Ultrasound Diagnostics of Breast Cancer. Används i BAS Online med tillstånd från projektet. Eftersom projektet befinner sig i sin första rapporteringsperiod har leverabeln ännu inte godkänts av EU-kommissionen. "This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731877. The SOLUS project is an initiative of the Photonics Public Private Partnership."


I det här dokumentet finns några reflektioner som SND sammanställt efter att vi granskat de båda datahanteringsplanerna. När du är färdig med övningen kan du öppna dokumentet och ta del av dessa.

 

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110