SND:s årsberättelse för 2022 - ett år präglat av återgång till det normala

Publicerad: 2023-04-19

SND Annual reportÅr 2022 innebar på många sätt en återgång till det normala efter en längre tid av pandemirestriktioner. I årsberättelsen för 2022 kan du bland annat läsa om det interna och nationella utvecklingsarbetet, samt de internationella samarbeten och projekt som präglat det gångna året.

Under 2022 har SND-nätverket återigen kunnat samverka genom fysiska träffar. Under året genomfördes flera efterlängtade arrangemang, bland annat den internationella konferensen IASSIST, som varit planerad sedan 2020. Under året arrangerades också de första fysiska nätverksträffarna sedan 2019, bland annat på Karolinska institutet med temat Outreach – att nå ut till forskare. Men pandemin har också fört med sig nya innovativa sätt att samverka där flera välbesökta hybrid- och digitala arrangemang anordnades av nätverket.

SND:s verksamhet har också fortsatt att utvecklas, breddas och fördjupas under året. Bland annat har projektet researchdata.se påbörjats. Syftet med projektet är att utveckla en unik nationell portal för forskningsdata. Arbetet har bland annat resulterat i en demoversion av den nya webbplatsen där flera svenska lärosäten och forskningsinfrastrukturer visat intresse att medverka.

Under 2022 breddades SND:s verksamhet genom tillsättningen av två utbildningssamordnare och en förstärkning av vår juridiska kompetens. Samarbetet inom SND-nätverket har också fördjupats genom bildandet av sju nya arbetsgrupper och införandet av flaggskeppsprojekt och riktade insatser med syfte att utveckla nya tjänster och resurser.

Under året utsågs också en ny styrgrupp för SND för perioden 2023–26. Styrgruppen består av sju medlemmar och leds av ordförande Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. En skillnad jämfört med tidigare är att det inte längre finns ledamöter från samtliga konsortielärosäten med i styrgruppen. Den nya styrgruppen representerar inte konsortiet utan har ett nationellt helhetsansvar.

Årsberättelsen beskriver också det internationella arbetet genom SND:s medlemskap i bland annat EOSC Association, CESSDA, RDA och det nystartade projektet Skills4EOSC, samt de avslutade projekten ARIADNEplus och EOSC Nordic.

Allt detta och mycket mer finns att läsa i SND:s årsberättelse för 2022.