Skills4EOSC storsatsar på utbildning inom öppen vetenskap

Publicerad: 2022-09-30
Gruppbild på deltagarna när Skills4EOSC inleddes i Pisa 21-22 september.
Skills4EOSC, som ska samordna utbildning inom öppen vetenskap i Europa, inleddes i Pisa 21-22 september.

Det paneuropeiska projektet Skills4EOSC (Skills for the European Open Science Commons) inleddes under en tvådagarskonferens i Pisa den 21–22 september. Projektet kommer att pågå i tre år och syftet är att samordna utbildning inom öppen vetenskap i Europa. SND är en av fyra svenska representanter som ingår i samarbetet.

Skills4EOSC finansieras av EU-kommissionen inom ramverket för EU Horizon Europe. Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt och samordnat system för utbildningsresurser och höja kompetensnivån bland dem som arbetar med frågor kopplade till öppen vetenskap och öppna data i en europeisk kontext. Totalt deltar 44 europeiska aktörer, från 18 olika länder, under ledning av det italienska konsortiet GARR. Från Sverige deltar SND (via Göteborgs universitet) tillsammans med Chalmers, Karolinska institutet och Umeå universitet.

”Roligt att vi är igång”

- Det är väldigt roligt att vi nu är i gång på riktigt. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med våra drivna kollegor vi träffade i Pisa och ro i land detta stora och spännande projekt, säger Arin Savran, forskningsdatarådgivare på SND som varit med och skrivit projektansökan och nu koordinerar delar av projektet.

​Logotyp Skills4EOSCProjektet är strukturerat kring sju huvudsakliga arbetspaket, så kallade ”work packages”, med olika fokus. En viktig uppgift är att utveckla gemensamma standarder (minimum viable skillsets, MVS) för de olika kompetenser som krävs för arbetet med öppen vetenskap och öppna data. I detta arbete ingår bland annat att ta fram en gemensam metodologi, läroplan och utbildningsmaterial, både för dem som är helt nya på området och för redan etablerad personal.

En av arbetsgruppernas uppgifter är också att upprätta ett nätverk av kompetenscenter för projektets medlemmar. Nätverket ska bland annat fungera som en digital plattform för kunskapsutbyte vilket skapar bättre förutsättningar att implementera och följa upp projektets mål.

SND deltar i sex arbetspaket

SND kommer att delta i sex arbetspaket inom projektet. En av dessa, kallad ” Synergies, stakeholder engagement, advocacy & communications”, kommer SND dessutom att leda.

- Syftet med detta arbetspaket är att engagera olika intressenter i projektet och se till att driva på samarbetet och skapa synergier med andra EOSC-initiativ och relevanta nationella och regionala aktörer. Vi hoppas att det här projektet kommer att spela en nyckelroll i arbetet att skapa ett robust europeiskt nätverk med olika kompetenser, som fortsätter att utbilda personal inom öppen vetenskap i många år framöver, säger Arin Savran.