Kunskapsutbyte och forskarperspektiv centralt för IASSIST-gemenskapen

Publicerad: 2022-06-08

– För IASSIST-gemenskapen har konferenserna alltid varit ett slags knutpunkt, det är där kontakter regelbundet skapas och förstärks.
San Cannon, ordförande i IASSIST sedan tre år, är mycket lycklig över att organisationen tillsammans med SND äntligen kan genomföra det globala arrangemang som varit planerat sedan 2020, när pandemin kom emellan. 

Foto av IASSIST:s ordförande San Cannon när hon talar på konferensens mottagning på tisdagskvällen.
San Cannon, IASSIST, hälsar konferensdeltagarna välkomna vid tisdagskvällens mottagning.

Drygt 200 personer är på plats i Göteborg och lika många online när konferensen invigs av San Cannon på onsdagsmorgonen. Under tre intensiva dagar ska en rad ämnen som datahantering, arkivering, utbildning, etik och FAIR avhandlas under konferensens tema ”Data by design”.

”Viktigt att vi delar med oss”

– Just nu existerar det en massa organisationer för data. Jag brukar skoja om att du kan gå på en datarelaterad konferens alla arbetsdagar under året, du behöver aldrig vara på ditt kontor. Men ingen av dem har det fokus som IASSIST-konferensen har, så det är viktigt att vi delar med oss av vår kollektiva visdom så brett som möjligt, säger San Cannon.

Hon ger exempel på andra forskningsdiscipliner, som livsvetenskaper (life sciences) och digital humaniora, där frågor kring datahantering är relativt nya och där folk kämpar för att uppfylla kraven från finansiärer och beslutsfattare.

– Hur kan IASSIST hjälpa till här? Hur kan vi sprida den kunskap och de nätverk som vi inom samhällsvetenskaperna har etablerat genom åren?

En av de aktörer som San Cannon lyfter fram som central för både samarbete och kunskapsspridning internationellt är CESSDA. CESSDA har bidragit stort till IASSIST-konferensens genomförande både praktiskt och innehållsligt, inte minst inom programkommittén. Bonnie Wolff-Boenisch, direktör för CESSDA, lyfter även hon fram det ömsesidiga erfarenhetsutbytet och hur viktigt det är med projekt bortom det nationella perspektivet och mellan olika vetenskapliga discipliner.

– Vi behöver vara mer strategiska, resurserna är begränsade. Alla behöver lära från andra discipliner och vi behöver dela verktyg och tjänster av olika slag för att berika datahanteringsområdet, säger Bonnie Wolff-Boenisch.

”Vi måste vara där forskarna är”

Huvudtalare under förmiddagen är Niklas Blomberg, direktör för Elixir, en europeisk forskningsinfrastruktur för livsvetenskaperna. Niklas Blomberg pekar på likheterna mellan CESSDA och Elixir och berättar också om samarbetet de båda organisationerna har haft inom EU-projektet BY-COVID för att bland annat skapa en europeisk Covid 19-dataportal. Även Niklas Blomberg betonar värdet av att arbeta tillsammans, över disciplingränserna, för att forskningsdata ska kunna delas och användas på nya sätt i nya kontexter.

– Vi måste vara närvarande där forskarna är, vi måste hjälpa forskarna uppfylla kraven från finansiärerna när det gäller datahantering och öppen vetenskap. Men kraven är inte huvudskälet till att vi ska hantera och dela data på ett bra sätt. Huvudskälet är att det är det enda rätta att göra, säger Niklas Blomberg.

För att illustrera sin poäng använder Niklas Blomberg två exempel. Dels Charles Darwins fantastiska databas, som Darwin byggde upp och systematiserade under hela sitt liv för att kunna dela med andra forskare. Dels PDB-arkivet, en databank för proteiner, som startade 1971 och som är ett av de bästa arkiven inom livsvetenskaperna. Databanken har genom sitt öppna och omfattande material bland annat gett upphov till två nya, stora forskningsfält och revolutionerat de experimentella metoderna. Tack vare att det går att använda redan befintliga öppna data kan många manuellt krävande experiment undvikas.

– Data har ett begränsat värde när de används isolerat. Det högsta värdet får de när vi länkar samman och kombinerar dataset från olika databaser. Det är därför centralt att vi erkänner vikten av det här ekosystemet av databaser och att vi funderar över hur vi stärker varje del i dessa kedjor, säger Niklas Blomberg.

Här kan du läsa mer om IASSIST-konferensen och de olika programpunkterna.
Följ gärna vår direktrapportering på Twitter.