Dokumentation av det centralafrikanska bantuspråket mpiemo (A86c)_3

SND-ID: snd0940-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001680

Citering

Skapare/primärforskare

Christina Thornell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Beskrivning

Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området.

Syfte:

Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet.

Datasetet innehåller inspelningar av några olika texter. Matteus kapitel 8 läses av en mpiemotalare (Mathurin Mpatoumbo). Det medföljer också PDF-filer med texten enligt översättning av Gilbert Ankouma, Joseph Apang och Lydia Lundström (1978).
Fabeln Mpi n

... Visa mer..
Studiens övergripande syfte har varit att dokumentera och bevara minoritetsspråket mpiemo samt att analysera det ur ett lingvistiskt perspektiv. Språket talas i delar av Centralafrikanska republiken och Kamerun. Språket klassificeras som A86c enligt Guthrie-systemet och har runt 29 000 talare. Då projektet började fanns en översättning av de fyra evangelierna med fransk-baserad stavning men inga andra texter. Dokumentationen har sträckt sig över flera projekt från 1998 och framåt och har bland annat resulterat i en rad artiklar om mpiemos fonetik, fonologi, morfologi och även publicering av inspelat tal med transkriptioner och annoteringar och texter om vilda växter i området.

Syfte:

Syftet med projektet har varit att genom olika delprojekt dokumentera det centralafrikanska bantuspråket mpiemo och göra lingvistiska analyser på materialet.

Datasetet innehåller inspelningar av några olika texter. Matteus kapitel 8 läses av en mpiemotalare (Mathurin Mpatoumbo). Det medföljer också PDF-filer med texten enligt översättning av Gilbert Ankouma, Joseph Apang och Lydia Lundström (1978).
Fabeln Mpi na kubɔ (Hunden och hönan) har skrivits ned av en modermålstalande mpiemoperson (Jean-Charles Ankouma) och sedan vidare bearbetats tillsammans med honom och ytterligare en person (Mathurin Mpatoumbo). Fabeln har sedan spelats in. Det finns tillgång till ljudinspelning och transkription med annoteringar.
Finns även några ordspråk samlade av Mathurin Mpatoumbo. Dessa finns endast som ljudfiler. Ordspråken är översatta till sangospråket men inte på franska. Anledningen är att de finns i sangokulturen men inte i den franska. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Mpiemo

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 1999

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 – 2008
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Centralafrikanska republiken

Geografisk beskrivning: Nola, sydvästra Centralafrikanska republiken.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Thornell, C. ; Ankouma, O. ; Mabessimo, A. et al. (2007). Boulettes de graines de courge, pêche, hospitalité... Enregistrements transcrits et annotés pour une documentation du mpiemo (langue bantoue de la République Centrafricaine et du Cameroun). Cologne: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 978-3-89645-281-8

Thornell, C. ; Bessamia, R. ; Metekouli, Z. (2005). Des plantes à l’état sauvage chez le people mpiemo: leurs noms et leurs usages. Göteborg: Göteborg University.
Libris
ISSN: 1404-8523

Tronnier, M. ; Thornell, C. (2000). On the initial aggregation of nasality and stops in the Bantu language Mpiemo, Proceedings. Fonetik 2000. The Swedish Phonetics Conference. May 24-26 2000-05-21. 2000 pp. 137-140.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISBN: 91-630-9647-1

Thornell, C. ; Tronnier, M. (1999). Morphological function, syllabic and phonetic form of nasal+plosive combinations in the Bantu language Mpiemo, Proceedings. Fonetik 99. The Swedish Phonetics Conference. June 2-4 1999. (1999) pp. 137-140.
Libris | Swepub | Lärosätets databas
ISSN: 0349-1021

Thornell Christina & Yasuko Nagano-Madsén. 2004. Preliminaries to the phonetic structure of the Bantu language Mpiemo. In Africa & Asia, nr 4, pp 163-180. (Coauthor:). 17p.
Swepub | Lärosätets databas
ISSN: 1650-2019

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-03-25
Senast uppdaterad: 2019-11-15