Så gör vi – att bygga upp ett väl fungerande stöd för hantering av forskningsdata

.
Nätverksträff , Distans
17 November 2021, kl. 09.00–11.00

Under snart fyra år har arbetet med att etablera och utveckla stödfunktioner för forskningsdata samordnats inom SND-nätverket. Lärosätena har kommit olika långt och de lokala lösningarna kan se olika ut, bland annat beroende på vilka behov som finns bland forskare och andra användargrupper.

Vid denna nätverksträff diskuterar vi hur vi bygger upp en väl fungerande DAU. Finns det några gemensamma nämnare för vad som är framgångsrikt? Vilka personalkategorier ingår? Vilka mandat och resurser har stödfunktionerna? På vilket sätt och i vilken form arbetar funktionerna?

Som utgångspunkt för diskussionen tar vi del av erfarenheter från några av de lärosäten som kommit långt i sin uppbyggnad av stödfunktioner. Vi får också en presentation av den enkät som DAU-projektet på Handelshögskolan i Stockholm gjort för att undersöka stödfunktionernas organisation och storlek.

Vi tar tacksamt emot ytterligare frågor och önskemål kring vad som kan lyftas under diskussionen. Mejla dina förslag till anneli.ambring@gu.se.

Talare och program

 


När: 17 november, kl. 09.00-11.00

Var: Nätverksträffen sker digitalt via Zoom. Delta via denna länk (om lösenord krävs: 151995).

För frågor kontakta Anneli Ambring via anneli.ambring@gu.se.