SND tar över datapublicering från DiVA

Publicerad: 2024-05-03

Från och med 15 maj slutar DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) att ta emot nya dataset. I stället tas denna uppgift över av SND. Det betyder att SND:s forskningsdatakatalog till att börja med får cirka 250 nya dataset från ett flertal vetenskapliga discipliner.

– Vi ser väldigt positivt på samarbetet med DiVA, det blir ytterligare ett led i SND:s process att utöka samverkan med andra infrastrukturer. Tack vare att dataseten kommer finnas i vår katalog blir de också synliga på bland annat dataportal.se och även researchdata.se så småningom, säger Johan Fihn Marberg, sektionschef för IT på SND.

Logotyp DiVADataset kopplade till publikationer i DiVA

DiVA-portalen är ett digitalt system som gör det möjligt för lärosäten och andra forskande organisationer att samla och göra publikationer tillgängliga. DiVA drivs av ett konsortium med 50 medlemmar och från 18 av dessa organisationer finns inte bara publikationer i portalen utan även forskningsdata. Det är dessa dataset som SND inom kort tar över ansvaret för att hålla tillgängliga och väl beskrivna. De flesta av dataseten är relaterade till publikationer i DiVA och dessa kopplingar kommer självklart finnas kvar även i SND:s forskningsdatakatalog.

– Vi kommer att jobba manuellt för att få över allt på ett bra sätt till SND. I samband med detta kommer vi även att lägga till ytterligare information om dataseten, som att länka dem till unika personer, oftast forskare, och till beskrivningar av data som vi hämtar från själva publikationerna, berättar Olof Olsson, IT-arkitekt på SND och en av dem som arbetar med överföringen.

Successiv överföring

Flytten av de dataset som redan finns i DiVA kommer att ske successivt, med de första klara för publicering i SND:s katalog före sommaren och de sista under hösten. Framöver kommer DiVA också att hänvisa forskare till SND för att beskriva och tillgängliggöra de forskningsdata som deras publikationer är baserade på.

–  Vi hoppas att samarbetet ska falla väl ut. Många av de lärosäten och organisationer som ingår i DiVA använder redan SND och finns med i vårt nätverk. Genom DiVA-portalen och vår katalog får både publikationer och data en bredare spridning, säger Johan Fihn Marberg.