SND kommer till Almedalsveckan 2024

Publicerad: 2024-05-15

Som en del i en satsning på ökad synlighet och samverkan med aktörer på en nationell arena besöker SND Almedalsveckan i år. Förutom att ha representanter på plats under större delen av veckan så arrangerar SND även ett panelsamtal med temat ”Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata – hur går omställningen?”  tillsammans med Vetenskap & Allmänhet.

– Det känns jättebra att göra detta tillsammans med Vetenskap & Allmänhet eftersom de har som syfte att främja dialog och samverkan kring forskning och demokratifrågor, säger Eva Stensköld, föreståndare på SND.

Almedalen med scenen i bakgrunden. Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland
Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

I den senaste forskningspropositionen är målet att Sverige ska ha ställt om till öppen tillgång till forskningsdata senast 2026. Med ganska kort tid kvar bjuder SND och Vetenskap & Allmänhet in till ett panelsamtal under Almedalsveckan tillsammans med representanter för organisationer och myndigheter som är högst delaktiga i omställningen. Hur går det, kommer vi att nå målet och vad behöver vi göra för att nå det?

Medverkande i samtalet är Gustav Nilsonne, SND och Karolinska institutet, Hanifeh Khayyeri, RISE, Gabriele Messori, Uppsala universitet och Sveriges ungas akademi (SUA), Wilhelm Widmark, Stockholms universitet och SUHF och Sumithra Velupillai, Vetenskapsrådet. Moderator för samtalet är Anna Wetterbom, VD för Ragnar Söderbergs stiftelse.

– Det känns kul att Anna ska moderera Hon har tidigare har varit VD för SUA, har jobbat på Regeringskansliet med forskningsdatafrågor och på Vetenskapsrådet med forskningsinfrastrukturfrågor. Hon brukar vara en spetsig och vass moderator som ställer de där frågorna som är viktiga men som kan kännas lite utmanande att behöva svara på. Det ser jag fram emot, säger Eva Stensköld.

Arrangemanget äger rum den 26 juni kl 13:30 på Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati, Skeppsbron 24, Joda Bar och kök.

En satsning på utåtriktad verksamhet och samverkan.

Som en forskningsinfrastruktur i ständig utveckling har SND gått in i en fas av mer utåtriktad närvaro och samverkan, där deltagandet under Almedalsveckan är en del i detta.

– Nu så är det läge, av flera olika skäl, att vända sig mer utåt. Från de nio stora universiteten i vårt konsortium har det efterfrågats mer samverkan, mer nationell samordning och ökad synlighet och närvaro , berättar Eva.

SND har representater på plats under hela Almedalsveckan. Utöver SND:s föreståndare Eva Stensköld och Gustav Nilsonne, senior rådgivare, deltar även Lisa Isaksson, språksamordnare och Karin Westin Tikkanen, utbildningssamordnare.

– Vi kommer att finnas tillgängliga större delen av veckan för att nätverka och ta del av veckans programpunkter. Men vi vill gärna bidra i andras arrangemang, om det finns behov. Mellan oss fyra har vi har en bred kompetens och vill gärna ställa upp som paneldeltagare, kommentatorer eller moderatorer. Man får gärna ställa frågan till oss när vi ändå är där. Win-win för samarbeten och synergieffekter, säger Eva Stensköld.


Om Arrangemanget: Mer information om SND:s och Vetenskap & Allmänhets panelsamtal hittar du här.

Kontaktperson: Lisa Isaksson, lisa.isaksson@snd.se