SND på Almedalsveckan 2024

.
Panelsamtal , Skeppsbron 24, Joda Bar och kök
26 Juni, kl. 13.30–14.30

Välkomna på SND:s panelsamtal i Almedalen 2024!

Varmt välkomna till SND:s panelsamtal på Almedalsveckan med temat "Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata – hur går omställningen?". Arrangemanget anordnas på Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati.


I det nationella målet för ett öppet vetenskapssystem ingår att ha ställt om till öppen tillgång till forskningsdata 2026. Med två år kvar, hur går omställningen? Vilka hinder ligger i vägen och hur kommer vi vidare?
Öppen tillgång till forskningsdata kan frigöra stora värden och gynnar både forskningen och samhället. Tillgängliga data gör det möjligt att samla in stora datamängder för att göra nya upptäckter, att mer exakt besvara viktiga frågor, och att kritiskt granska publicerade resultat. Genom att kunna återanvända insamlade data ges möjlighet till mer forskning och innovationer till mindre medel. Högskolesektorn i Sverige har fått uppdraget att ställa om till ett helt öppet forskningssystem senast 2026, vilket inkluderar öppen delning av forskningsdata så långt det är möjligt. En panel med företrädare för forskning och myndigheter fångar upp en lägesbild av omställningen, diskuterar de hinder som finns och vad som krävs för att nå målet.

Medverkande:
Gustav Nilsonne, Senior rådgivare vid SND och docent i neurovetenskap, Karolinska institutet
Hanifeh Khayyeri, Avdelningschef Datavetenskap, RISE
Anna Wetterbom, VD, Ragnar Söderbergs stiftelse
Gabriele Messori, Forskningspolitisk talesperson SUA, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, Sveriges ungas akademi (SUA)
Wilhelm Widmark, Rektorsråd för öppen vetenskap och överbibliotekarie, Stockholms universitet, SUHF
Sumithra Vellupillai, Senior forskningssekreterare, Vetenskapsrådet 


Arrangemanget anordnas tillsammans med Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati.

När: 26 juni 2024 kl 13:30

Var: Skeppsbron 24, Joda Bar och kökVetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati

Kontaktperson: Lisa Isaksson, Svensk nationell datatjänst, SND, lisa.isaksson@snd.se

Länk till programet på Almedalsveckan