EOSC lyfter fram SND:s DAU-arbete som gott exempel

Publicerad: 2023-01-03

SND:s och lärosätenas arbete med att bygga upp lokala forskarstödsenheter (så kallade DAU:er) är en av de svenska satsningar som lyfts fram som ”best practice” av EOSC SB (European Open Science Cloud Steering Board) och som ska publiceras inom EU-projektet EOSC Future.

​Logotyp EOSC Future– Det är verkligen roligt att vi lyfts fram som ett gott exempel när det gäller delning och hantering av forskningsdata i Europa. Det betyder att vi får uppmärksamhet och erkännande för det vi har skapat tillsammans. DAU-nätverket är unikt, vi är ensamma i världen om att ha byggt upp ett så omfattande nationellt nätverk på detta sätt, kommenterar Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare på SND.

Fler svenska exempel att vänta

Utöver arbetet med det lokala forskarstödet inom ramen för SND-nätverket föreslås ytterligare tre goda svenska exempel på satsningar som ska öka tillgången på öppna forskningsdata. Dessa har dock ännu inte bekräftat sin medverkan i samlingen.

– Vi är glada om våra svenska exempel på best practice kan fungera som förebilder. Vi är också tacksamma för de goda exempel från andra länder som EOSC SB pekar på i sin sammanställning, där finns mycket vi kan lära av varandra, säger Elisabeth Strandhagen.

Flera centrala områden inom öppen vetenskap

Den första katalog som nu produceras är resultatet av en enkät som gått ut till medlemsländerna runt om i Europa, där deras representanter i EOSC SB har bidragit med goda exempel inom öppen vetenskap. Områdena som listas i katalogen och som är centrala för att uppnå öppen vetenskap är:

  • Publikationer med öppen tillgång
  • Forskningsdata som är öppna och uppfyller de så kallade FAIR-kriterierna
  • Mjukvara som är öppet tillgänglig
  • Tjänster som gör det möjligt att hitta och återanvända data
  • Forskningsinfrastruktur i form av datarepositorier och dataexpertis av olika slag
  • Utbildning och träning för forskare som praktiserar öppen vetenskap
  • Incitament för forskare att praktisera öppen vetenskap
  • Engagemang som involverar medborgarforskning

Arbetet fortsätter nu med insamling av mer material, och i juni i år planeras katalogen uppdateras med ytterligare exempel på god praxis inom öppen vetenskap.