BAS Online Pass 6: Introduktion till juridik och forskningsdata

Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Introduktion till juridik och forskningsdata

Introduktionspresentationen till juridikpasset ger en överblick över den viktigaste lagstiftningen när man arbetar med forskningsdata. Vi förklarar kort varför juridik är relevant ur ett forskningsdataperspektiv och visar hur tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen hänger ihop. Du får även en kort överblick över passets upplägg.

Medan du lyssnar på presentationen kan du fundera över i vilka situationer du som DAU-medarbetare kan ställas inför juridiska frågor i samband med datahantering, och om du vet vilka juridiska stödfunktioner som finns vid ditt lärosäte.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110