Verksamhetsarkitektur och forskningsdata 

.
Webbinarium , Distans
10 Februari 2021, kl. 01.00–01.00

Välkommen till ett arrangemang om verksamhetsarkitektur och forskningsdata! 

Skicklighet och kunnande är viktiga förutsättningar för en korrekt och framgångsrik hantering av forskningsdata. Verksamhetsarkitektur analyserar de förmågor som behövs för ett framstående arbete i forskningsdatahantering. Vi kommer att presentera metoden Vintergatan som visualiserar dessa förmågor genom en pedagogiskt strukturerad ankarmodell. Fördelen med en ankarmodell är att den använder ett bildspråk som gör det lätt att känna igen sig på en förmågekarta och som underlättar navigeringen genom ett komplext område av krav, villkor, lagar och styrdokument.  

Att bygga en välfungerande IT-arkitektur är en förmåga som är av helt avgörande betydelse för en korrekt och framgångsrik hantering av forskningsdata. Såsom nerver och blodkärl säkerställer en snabb överförening av signaler och en tillförlitlig transport av viktiga ämnen i en levande organism ansvarar IT-arkitekturen för en säker kommunikation och ett ändamålsenligt dataflöde i forskningen vid ett universitet. Vi kommer att diskutera vilka beröringspunkter som finns mellan IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur och vilka möjligheter existerar för att uppnå en syntes som är till ömsesidig nytta av dessa områden.  

Lunds universitet har initierat en samarbetsmöjlighet för Sveriges lärosäten att börja arbeta med verksamhetsarkitektur. Den är ett resultat av en organisk utveckling och återspeglar ett bottom up-perspektiv av förmågor som stödjer forskningsverksamhet. 

Talare och workshop:  

Pass 1 (40-45 min)

Presentatörer:

Monica Lassi, IT-arkitekt & Samordnare för utveckling av stöd för hantering av forskningsdata vid LU LUNARC, Centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet, Verksamhetsarkitektur och forskningsdata

Mikael Wettercrantz, IT-arkitekt vid Karolinska Institutet - IT-forskningsstöd

Emma-Lisa Hansson (LU), Lisa Isaksson (SND), Sanna Isabel Ulfsparre (UmU) - Nomenklatur och forskningsdata - nationellt samarbete

Paus 10 min

Pass 2 (25 min)

Interaktiv session samt avslutning: Fördelar, förutsättningar & utmaningar.

Workshop i förmågebeskrivning: Denna workshop öppnar upp för att delta i samarbetet och ger en inblick i att arbeta med Vintergatan. Även om man inte har några förkunskaper inom Vintergatan eller arbetet med verksamhetsarkitektur kan man delta.  


När: 10 februari, kl. 10.00-11.30

Var: Workshoppen hålls på distans via Zoom. Länk till mötet skickas ut till SND:s nätverk och publiceras på Basecamp.

För frågor kontakta Monica Lassi, monica.lassi@lunarc.lu.se, eller Thomas Kieselbach, thomas.kieselbach@umu.se.