Praktisk användning av portalen ARIADNEplus och uppstart för Svedigark

.
Workshop , Hybridarrangemang: SND:s lokaler i Göteborg samt via länk (skickas separat)
17 November 2022, kl. 13.00–17.00

Det internationella forskningsinfrastrukturprojektet ARIADNEplus går mot sitt slut. Projektet har bland annat resulterat i en internationell portal med ett antal olika digitala tjänster samt en sökbar katalog med arkeologiska data från 41 partners i 23 europeiska länder med över 3,2 miljoner poster.

Under denna träff kommer vi under en halvdag presentera vad som åstadkommits, vilka tjänster som finns, vad forskare, kulturarvsorganisationer, myndigheter eller intresserad allmänhet kan ha för användning av dessa samt vilka framtida användningsområden vi ser för portalen. Vi kommer även kort att presentera infrastrukturen SND och hur man kan använda SND för att synliggöra sina data i portalen.

Även den nystartade nationella forskningsinfrastrukturen Svedigark kommer att presenteras. Svedigark planerar att bygga en nationell forskningsinfrastruktur som tillvaratar och tillgängliggör den kunskapspotential som finns i arkeologisk dokumentation, naturvetenskapliga analysresultat och kulturarvssamlingar. Projektets mål är att skapa ett gemensamt format där arkeologiska föremål i olika samlingar och resultat av analyser kan nås via länkade databaser av forskare och andra användare via ett digitalt kartotek över lämningar, grävplatser, föremål, mätdata och analys.

Workshopen är ett hybridarrangemng och det finns möjlighet att delta både på plats, i SND:s lokaler i Göteborg, eller via länk. Mer info kommer inom kort.


Var: Medicinaregatan 18A (vån 4), Göteborg, (för dig som medverkar på plats). För dig som medverkar digitalt skickas zoom-länk separat.

När: 13.00-17.00

Kontaktperson: ulf.jakobsson@snd.gu.se

Anmälan är stängd.