SND satsar på utbildning för data stewards

Publicerad: 2023-05-16

Utbildning data stewBehovet av kompetens inom datahanteringsfrågor har ökat kraftigt inom flera samhällssektorer de senaste åren och rollen som data steward är på framväxt. SND satsar därför på utbildning och kompetensutveckling inom området genom kursen ”An Introduction to Data Stewardship”.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer som arbetar med datahanteringsfrågor, både i Sverige och inom EU. Utbildningen kommer att genomföras på engelska och digitalt vid behov. Totalt handlar det om fyra halvdagar där varje delkurs fokuserar på ett specifikt tema:

  1. Structuring Data Management  
  2. Data Sharing  
  3. IT Solutions  
  4. Legal Frameworks 

– Inom många organisationer är data steward är ett relativt nytt begrepp och det är inte alltid helt tydligt vilka förväntningar som ställs på den som arbetar med de här frågorna. Syftet med SND:s utbildningssatsning är att ge en övergripande introduktion till rollen som data steward baserat på de behov och förväntningar som samlats in från experter från industrin och myndigheter, säger David Rayner, utbildningssamordnare vid SND-kontoret.

Utbildningens olika delar och moment är just nu under utveckling men förväntas kunna levereras vid förfrågan under senare delen av 2023. Om du vill veta mer om utbildningen eller vill hålla dig uppdaterad om utvecklingen, vänligen kontakta SND:s utbildningssamordnare David Rayner (David.Rayner@snd.gu.se).