Öppen vetenskap i Norden - se våra filmade webbinarier

Publicerad: 2024-02-15

Nu har det sista webbinariet i SND:s nordiska serie hållits och inspelningar från de olika tillfällena har gjorts tillgängliga på vår YouTubekanal.

Under fyra olika webbinarier har representanter från Norge, Danmark, Finland och Sverige berättat om arbetet med öppen vetenskap i respektive land.

William Gothlin Illsley, forskningsdatarådgivare på SND, har varit huvudansvarig för webbinarierna.

Nordiskt samarbete en styrka

– Som engelsman har jag alltid sett en styrka i Norden, att det finns ett välutvecklat samarbete mellan länderna. Det är något vi är lite avundsjuka på i Storbritannien, säger William Gothlin Illsley.

På varje webbinarium har deltagarna fått möta ett antal personer som representerar olika perspektiv på öppen vetenskap. Några har pratat om arbetet vid ländernas motsvarigheter till SND, några har berättat om hur läget generellt ser ut i de nordiska länderna gällande öppen vetenskap och datapublicering, och några har belyst frågorna ur lärosätesperspektiv.

Skapa ytterligare nätverk

Det har funnits flera syften med webbinarierna, inte minst att göra jämförelser mellan de nordiska länderna och att skapa ytterligare nätverk för människor som arbetar med liknande saker.

–  Vi har inte diskuterat någon formell fortsättning än efter webbinarierna, men jag ser ingen anledning till att vi inte skulle kunna fortsätta med ett fördjupat nordiskt utbyte inom ramen för exempelvis RDA eller Skills4EOSC, säger William Gothlin Illsley.

Samtliga inspelningar från webbinarierna går att se på SND:s YouTube-kanal.