Hans Karlsson ny ordförande i SND:s styrgrupp

Publicerad: 2024-06-14
Porträtt Hans Karlsson.
Hans Karlsson.

SND:s styrgrupp har fått en ny ordförande: Hans Karlsson, professor i teoretisk kemi vid Uppsala universitet. Hans Karlsson efterträder Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Hans Karlsson får uppdraget bland annat tack vare sin långa erfarenhet av och kunskap om nationell forskningsinfrastruktur/e-infrastruktur. Han har ett stort nationellt och internationellt engagemang för öppen vetenskap och öppna data, vilket är mycket värdefullt för SND:s verksamhet.

– Det ska bli spännande att få vara med på resan framåt inom SND-samarbetet. Det är genom nationell samverkan och kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten som svensk forskning kan få det stöd som behövs kring hantering av forskningsdata. Här har SND en viktig roll genom sitt upparbetade nationella nätverk med både bred och specialiserad kompetens och genom sin långa erfarenhet av hantering av forskningsdata, säger Hans Karlsson.  

Hans Karlssons föregångare på ordförandeposten, Björn Halleröd, har fått ett uppdrag inom ledningen för Göteborgs universitet, vilket är anledningen till att han inte längre kan ingå i styrgruppen för en nationell forskningsinfrastruktur som SND. 

Till hösten kommer en längre intervju med Hans Karlsson om SND-uppdraget och hans arbete med forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap.