Eva Stensköld ny föreståndare för Svensk nationell datatjänst

Publicerad: 2023-10-23
Eva Stensköld
Eva Stensköld tillträder tjänsten som föreståndare för SND den 1 februari 2024.

Den 1 februari 2024 tillträder Eva Stensköld tjänsten som föreståndare för Svensk nationell datatjänst. Med mångårig kompetens inom öppen vetenskap och erfarenhet från den forskningspolitiska sektorn utgör hon en viktig förstärkning för verksamheten i ett alltmer öppet och föränderligt datalandskap.

Eva kommer närmast från Riksbankens Jubileumsfond där hon arbetar som forskningssekreterare och har tidigare haft samma roll på Vetenskapsrådet. Hon har också tjänstgjort som departementssekreterare på både Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. Hennes grundutbildning är från Kulturvetarlinjen med fördjupning i arkeologi och kulturgeografi vid Stockholms universitet, där hon också disputerade 2004.

Eva är sedan länge väl bekant med SND:s verksamhet, bland annat genom sin roll som forskningssekreterare vid Vetenskapsrådets infrastrukturenhet, där hon ansvarade för den internationella utvärderingen av SND. Hon har följt SND:s utveckling till en distribuerad storskalig infrastruktur för hantering och delning av forskningsdata med ett omfattande nätverk som idag inbegriper en majoritet av alla svenska lärosäten samt ett antal forskande myndigheter.

Med mer än 15 års erfarenhet av öppen vetenskap, digitalisering, forskningsinfrastrukturer, och samverkan mellan olika sektorer har hon en bred överblick av det forskningspolitiska landskapet, både nationellt och internationellt – en viktig egenskap för att fortsätta att utveckla SND till en självklar nationell strategisk resurs för öppen tillgång till forskningsdata.

 –  Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet och ser fram emot att tillsammans med kompetenta medarbetare både inom organisationen och ute i det breda SND-nätverket få leverera de tjänster och den kompetens inom denna del av öppen vetenskap som svensk forskning efterfrågar och behöver – idag och imorgon.

SND hälsar varmt välkommen och kommer presentera Eva närmare, efter tillträdet som föreståndare den 1 februari.