Nätverksträff: Outreach - att nå ut till forskare

.
Nätverksträff , Karolinska Institutet, Stockholm
19 Oktober 2022, kl. 14.00 – 20 Oktober 2022 kl. 16.00

KI

Välkommen till nätverksträff i Stockholm! 

SND-kontoret och Karolinska institutet välkomnar till höstens fysiska nätverksträff på Karolinska institutet i Stockholm. Nätverksträffen hålls torsdag 20 oktober med presentationer och diskussioner på temat Outreach - att nå ut till forskare. Keynote-föreläsare är Marta Teperek, föreståndare för 4TU.ResearchData och chef för Research Data Services, TU Delft i Nederländerna. Vi får också höra representanter från ett antal DAU:er berätta om sitt arbete med outreach på sina lärosäten.

I anslutning till nätverksträffen arrangeras även tre valbara workshoppar onsdag 19 oktober. 

Workshoppar 19 oktober

Enbart eftermiddagen. För mer detaljerad information, se nedan.


Nätverksträff 20 oktober

Heldag. Karolinska Institutet, Stockholm
Lokal: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6 (Entréplan i Scheele-laboratoriet, Solna campus)

Namnskyltar finns för upphämtning från ca 9:30. Det bjuds också på kaffe/te och smörgås.

 

10:00-12:15 

10:00-10:30  Karolinska institutet hälsar välkomna

Cecilia Martinsson Björkdahl och Fredrik Persson (KI): "Aktuellt arbete med forskningsdata och öppen vetenskap"


Malin Sandström, Community Engagement Officer på International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF): "INCF: global collaboration for FAIR standards in neuroscience"

10:30-11:00  Vad händer på SND?
Max Petzold och Elisabeth Strandhagen (SND): "Sedan senast och på gång"

11.15-12.15  Outreach
Karin Westin Tikkanen (SND): Introducerande presentation

Alessandra Soro (TU Delft): “On a (cultural) journey towards FAIR data: some Dos and a few don’ts”
The importance of good Research Data Management practice is increasingly emphasised by funding bodies, governments, and research institutions around the world. New tools are created to facilitate FAIR Data. However, these alone will not change researchers’ habits. Cultural change is needed in order to transform FAIR principles into FAIR practice. This talk will provide some practical examples of the ‘dos’ (and a few don’ts) on how to facilitate cultural change in data management.

12:15-13:30

Lunch + diskussion. Lunch serveras på plats på KI, och i anslutning till detta ges möjlighet att diskutera och ställa frågor till representanter för SND-kontoret, samt till keynoteföreläsaren Marta Teperek.

13:30-15:00 DAU-presentationer om outreach

13:30-14:15

Birgitta Edenius och Malin Ekstrand (GIH): ”DMP + GDPR = Sant – så undvek vi dubbelarbete”
GIH har nyligen slagit samman sina formulär för datahanteringsplan och hantering av personuppgifter till ett. Det har minskat administrationen för forskarna och genererat ett bra samarbete mellan DAU och skolans dataskyddsgrupp. Dessutom är denna registrering krav för tillgång till projektyta i Sunet Drive. 

Therese Dunberg (BTH): "Från oro till samarbete”
I oktober 2019 beslutades Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) riktlinjer för hantering av forskningsdata. Riktlinjerna drogs sedan tillbaka redan i november samma år. Snart tre år senare berättar DAU:en från BTH om hur de arbetade för att vända forskarnas oro till samarbete. 

Hanna Östholm (SLU): ”Support på begäran och egna utbildningsinitiativ”
Om bokningstjänsten "Prata data" (innehållsliga teman och administrativt upplägg, marknadsföring och gensvar), samt DMS-webbinarier (teman och upplägg, marknadsföring och gensvar). 

14:30-15:15   

Jeremy Azzopardi och Stina Johansson (Chalmers): ”Outreach och utbildning om datahantering på Chalmers”
Om arbetet med att nå ut om datahantering på Chalmers. Om e-Commons intressområden, varav ett är Research Data Management, samt hur Chalmers arbetar med "training" på e-Commons, och om Chalmers Data Office roll i den processen. 

Rosa Lönneborg (KTH): "KTH:s arbete inom forskningsdata-området – utbildning och tjänsteutveckling i samverkan med forskningsverksamheten”
KTH:s forskningsdata-team ger rådgivning, stöd och utbildning till doktorander och seniora forskare. Men de bedriver också verksamhetsutveckling där de utvecklar nya tjänster i nära samverkan med forskare på olika ledder. Teamet presenterar den löpande stödverksamheten samt två olika former av nära samverkan med forskare i två olika pilotprojekt. 

Helena Eckerbom (KI): "Outreach, kommunikation och undervisning ur ett forskningsdataperspektiv”
En överblick om vad som pågår och planeras framöver på Karolinska Institutet.

15.15-16.00 Fika och diskussion i grupper

Diskussionsgrupper:

  1. Policys och riktlinjer – hur kommuniceras de och hur tas de emot av forskarna?  
  2. Hur uppmuntrar man forskare att dela data? En utvärdering av belöningsmodellen.
  3. Forskningsdatahantering på doktorandnivå. Om utformningen av doktorandkurser. 

16.00-16.15 Avslutande kommentarer

 

Tre valbara workshoppar 19 oktober

1. Granskning av medicinska data (kl. 14-16)
Workshoppen syftar till att öka medvetenheten om viktiga aspekter som ofta måste vägas in vid granskning av inkommande medicinska dataset, samt hur granskarna ska resonera. Fokus läggs vid metadatagranskning. Deltagarna kommer att få ta del av fallbeskrivningar tagna från granskningsarbete vid DAU-funktionen på KI samt genomföra en praktisk övning i att granska realistiska fall med medicinska data.

Plats: Synapsen 1, Berzelius väg 7b, Universitetsbiblioteket, Karolinska institutet.

2. Granskning av GIS-data (kl. 14:30-16:30)
En grundläggande genomgång av och övning i att arbeta med GIS-data. Workshoppen ges vid Stockholms universitet som introducerar geografiska datakoncept och ger instruktioner om hur man öppnar vanliga geografiska (GIS) datafiler med programvaran QGIS. Vi går även igenom en checklista över de viktigaste punkterna att tänka på när man granskar geografiska dataset. Inga förkunskaper krävs.

Plats: Hus X, plan e (Kulturgeografiska institutionen), Svante Arrhenius väg 4, 114 18 Stockholm universitet.

 

3. SND för nytillkommna (kl. 14-16)
Workshoppen ger en första inblick i SND:s värld. Under tillfället får du en introduktion till SND och arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Du kommer även introduceras till verktygen DORIS och DAU-handboken, där du också kommer få möjlighet att utforska verktygen genom interaktiva övningar.

Plats: Synapsen 2, Berzelius väg 7b, Universitetsbiblioteket, Karolinska institutet.

Övrig information

Nätverksträffen är kostnadsfri. Lunch torsdag, fika onsdag och torsdag fm och em ingår. Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket.
Kontaktpersoner: Karin Westin Tikkanen och David Rayner, e-post: utbildning@snd.gu.se

Anmälan är nu stängd.