Nätverksträff i Uppsala

.
Nätverksträff , Uppsala universitet
7 November 2023, kl. 13.00 – 8 November 2023 kl. 13.00
Uppsala EBC

SND önskar välkommen till nätverksträff på Uppsala universitet!

Nätverksträffen pågår från klockan 13.00 tisdag 7 november och avslutas med lunch onsdag 8 november. 

På tisdag förmiddag (kl. 10.00–12.00) och onsdag eftermiddag (kl. 13.00–15.30) erbjuds även ett antal workshoppar.

På kvällen 7 november bjuder vi på mingel och buffémiddag.

Hitta hit och hitta rätt

Nätverksträffens huvudprogram äger rum på Evolutionsbiologiskt centrum hus 15, Plan 1 (Google maps) i Friessalen (länk till inomhuskarta).

Lokaler för workshoppar och fördjupningstillfälle för arkivarier listas i respektive beskrivning.

PROGRAM


Tisdag 7 november

Workshop 10.00–12.00 (Valfri)

SND för nytillkomna

Introduktionsfilmen från workshopen hittar du här.
Lokal: EBC Hus 15, plan 1, Lärosal 3 (40 platser) (länk till inomhuskarta)
En introduktion till SND och arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Vi introducerar verktygen DORIS och DAU-handboken och det ges möjlighet att utforska verktygen genom interaktiva övningar.
Workshopen leds av Elisabeth Strandhagen och Rufus Latham.

 

Program 13.00–17.00

Tisdag 7 november (Friessalen)

13:00-13:20  Sedan senast och på gång inom SND (Elisabeth Strandhagen, Johan Fihn Marberg)

13:20-13:40  Presentation av forskningsdataarbetet vid Uppsala universitet (Karl Michaëlsson)

13:40-14:00  SND:s roll och möjligheter för samarbetsvinster med SciLifeLab och NBIS verksamhet (Johan Rung)

14.10-15.00  Presentation av Scilifelab och NBIS forskningsdataverksamhet

(Elin Kronander, Katarina Öjefors Stark, Markus Englund)

 

15.00-15.30 FIKA 

 

15.30- 16.20  Checklista för utlämnande av data med personuppgifter (Erica Schweder, Maria Skoglund)

16.20-17.00  Handbok för hantering av individdata (Lars Eklund, Marcus Lundberg, Joel Carlsten Rosberg, André Jernung)

17.00-17.20 Forskningsdatastöd vi Uppsala universitet (Barbro Bornsäter)

17.30 - 18.30: MINGEL

18.30: BUFFÉMIDDAG

  

Onsdag 8 november (Friessalen)

8.30-10.00 Jurister i SND-nätverket svarar på frågor om juridiska perspektiv på hantering och delning av forskningsdata. (Maria Skoglund, Erica Schweder, Frida Ringholm, Elisabeth Mach, Henrik Leffler)

10.00-10.30 FIKA 

10.30-12.00 FAIR över tid – arkivering i förhållande till publicering och delande av forskningsdata. (Margareta Ödmark, Margareta Åkesson, Sofia Särdqvist)

12.00: Ta-med-lunch

 

Workshoppar 13:00 – ca 15:30 (Valfri, 25 platser per workshop)

Digitala verktyg för riskbedömning och skyddsåtgärder i tabulära data med personuppgifter 
Lokal: EBC Hus 15, Plan 1,  Lärosal 3 (40 platser) (länk till inomhuskarta)
Syftet med workshopen är att introducera deltagarna till grundläggande begrepp och praktiska verktyg för statistisk röjandekontroll (statistical disclosure control) i tabulära data. Under workshopen belyses såväl möjligheter som begränsningar i befintliga verktyg och metoder för pseudonymisering, med introduktion av R-paketet sdcMicro (inga förkunskaper i R krävs) för att illustrera hur statistiska metoder kan tillämpas för att bedöma risk för röjande och bakvägsidentifiering av individer i tabulära dataset. Deltagarna får en grundläggande genomgång av verktygets principer och funktioner och kommer därefter själva att få möjlighet att tillämpa sina kunskaper på ett syntetiskt dataset. Workshopen leds av Lars Eklund, Marcus Lundberg, Joel Carlsten Rosberg och André Jernung.

Hitta data – hur hjälpa forskare att hitta forskningsdata i ämnesspecifika repositorier?
Lokal: EBC, Hus 18, Plan 1, Lärosal 5 (40 platser) (länk till inomhuskarta)
Denna workshop bjuder in till en diskussion kring olika sätt att söka data i repositorier, med frågor som "Hur gör vi idag?" och "Hur skiljer sig sökning av forskningsdata från en litteratursökning?", och så vidare. Workshopen innehåller också ämnesspecifik information från bl.a. life sciences-området och samhällsvetenskapen. Workshopen leds av Iris Alfredsson, Olivia Ekman och NBIS/SciLifeLab.

Praktiskt stöd till forskare i att skriva en DMP. Erfarenheter från olika ämnesområden 
Lokal: EBC hus 18, Plan 1, Lärosal 4 (20 platser) (länk till inomhuskarta)
I denna workshop utbyter vi erfarenheter av arbetet med datahanteringsplaner. Vi diskuterar bland annat vanliga frågor från forskare, typ av stöd som kan ges, hur DAU kan göra för att nå ut till forskarna, nyttan av DMP för universitet/högskolor etc. Tyngdpunkten kommer att ligga på vilka juridiska aspekter forskare behöver känna till, t.ex. kring känsliga data, och hur forskare kan eller bör ange information som rör lagringsproblematiken. Workshopen leds av Ulf Jakobsson och Eira Brandby (SND), och NBIS/SciLifeLab.

Fördjupningstillfälle

13.00-15.30 Samling för arkivarier i SND-nätverket

FAIR över tid - fördjupning
Lokal:
EBC, Hus 15, Plan 0, Lärosal 1 (20 platser) (länk till inomhuskarta)

Vi bjuder in till möjligheten att fortsätta diskutera frågorna lite mer på djupet denna eftermiddag.

Teman:

  • Att hålla ihop informationen i ett forskningsprojekt då information är spridd i flera system
  • Möjliga och omöjliga lagringsytor under informationens livscykel
  • Värdering och gallring av forskningsdata - värdefulla dataset

Vi samlas i rundabordssamtal för att nå lite längre tillsammans. Samlingen leds av dem som medverkat i presentationen på förmiddagen.

 


När: 7 november klockan 13.00 – 8 november klockan 13.00 (se information om workshops).

Var: Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Uppsala universitet i Friessalen (länk till inomhuskarta)

Anmälan stängd.
 

Kontaktperson: Elisabeth Strandhagen

 

Via länken till anmälan går det att ställa frågor till juristerna och arkivarierna.
Det går också att ställa frågor till juristerna via juridik@snd.gu.se och till arkivarierna via margareta.odmark@su.se.