Nationellt samarbete kring verksamhetsarkitektur och forskningsdata - vad är på gång?

.
Webbinarium
8 December 2023, kl. 14.00–15.00

VerksamhetsarkitekturVälkomna till ett seminarium som tar vid efter tidigare seminarier på temat verksamhetsarkitektur*.

Det har tidigare gjorts arbete för att ta fram en gemensam bild över vilka förmågor på lärosäten som vi behöver ge stöd till inom forskningsdata-området. Den modellen för verksamhetsarkitektur har använts i olika sammanhang för att utveckla stödverksamheten kring forskningsdata. På detta seminarium presenteras dels hur Örebro arbetat vidare med att ta fram konkret stöd och också arbete med perspektiv på hela öppen vetenskapsområdet från vårt nordiska grannland. Det kommer också finnas utrymme för diskussion i mindre grupper om hur andra lärosäten kan dra nytta av modeller för verksamhetsarkitektur.

För den som inte känner till begreppet verksamhetsarkitektur är det en typ av verksamhetsbeskrivning som  använder sig av en modell som försöker svarar på frågan om hur verksamheten kan struktureras för att möta organisationens mål och vilka förmågor som behövs för att uppnå målen. Modellen kan användas på olika sätt för att ex. utveckla nya processer eller kartlägga befintliga processer, system, kompetensbehov etc samt identifiera brister och möjligheter för att kunna vidareutveckla verksamheten.

Under detta seminarium presenterar KTH sitt arbete med en jämförande analys kring hur olika lärosätens stöd till forskningsverksamheten ser ut, där en verksamhetsarkitekturmodell använts som stöd i analysen.

Agenda:

  • KTH –presenterar sin jämförande analys kring forskningsdatastödet på olika lärosäten med fokus på verksamhetsarkitektur. (20 min)
  • Gemensam diskussion – komplettera bilden utifrån era egna perspektiv – vad ser ni kan förbättras? Vad saknas i analysen? Hur?
  • Summering och frågor

När: 8 december 14.00-15.00

Var: Zoom-webbinarium,

Kontakt: Rosa Lönneborg (rosa@kth.se), Gerolf Nauwerck (gerolf.nauwerck@uu.se)

*Bakgrund till samarbetet kring verksamhetsarkitektur finns beskrivet i en artikel samt i presentationer och information från SND:s tidigare webbinarium: Verksamhetsarkitektur och forskningsdata (10/2) och Verksamhetsarkitektur och forskningsdata - diskussioner om nationellt samarbete (10/5).