Nationellt samarbete kring verksamhetsarkitektur och forskningsdata

.
Möte , Distans
1 December 2021, kl. 13.00–15.00

Välkommen till stormöte för det nationella samarbetet inom verksamhetsarkitektur för forskningsdata*! 

Program

Första 45-minuterspasset får vi två presentationer:

  • Mattias Ekhem, IT-arkitekt på DIGG, kommer att berätta hur DIGG arbetar med verksamhetsarkitektur.
  • Ni får en uppdatering om lagringsprojektet som SND, SNIC och Sunet driver tillsammans med Chalmers och Örebro universitet. Vi har kommit en bra bit i projektet och kan dela med oss av en del preliminära resultat.

Därefter en paus.

Efter paus så lägger vi resten av mötet på att titta på verksamhetskartan som den ser ut nu, och har sett ut sedan i juni, exempelvis:

  • Vad behöver uppdateras?
  • Funkar kartan och förmågorna på generell nivå, eller skiljer det sig åt mellan lokala förutsättningar?
  • Några förmågor som behöver slås ihop, kopplas ihop, brytas upp i fler?
  • Hur ska vi definiera förmågorna?

Och annat som vi vill diskutera.

Vi kommer att utgå ifrån förmågebeskrivningarna som gjordes i LU-arbetet och se om de behöver omdefinieras utifrån den samlade kunskap vi har inom detta samarbete. Här finns material från LU-projektet samlat. Det är särskilt Bilaga4_Förmågebeskrivningar som är relevant för förmågedefinitionerna.

*Bakgrund till samarbetet kring verksamhetsarkitektur finns beskrivet i en artikel samt i presentationer och information från SND:s tidigare webbinarium: Verksamhetsarkitektur och forskningsdata (10/2) och Verksamhetsarkitektur och forskningsdata - diskussioner om nationellt samarbete (10/5).


När: 1 december 2021, kl. 13.00-15.00

Var: Mötet sker digitalt via Zoom. Delta i mötet via denna länk.

För frågor, kontakta Monica Lassi (monica.lassi@it.uu.se).