Möte för SND:s juristnätverk

.
Möte , Distans
4 December 2020, kl. 01.00–01.00

Detta är ett digitalt möte för juristerna i SND-nätverket. Under mötet kommer statistiska centralbyråns (SCB) chefsjurist Joachim Angermund och enhetschef Jenny Lindberg att presentera och svara på frågor om forskningsutlämnanden och mikrodata.

Under den andra delen av mötet blir det en diskussion kring synen på DAU-funktionen kopplat till utlämnande av forskningsdata. I SND:s forskningsdatakatalog kommer det att finnas forskningsdata med personuppgifter med begränsad tillgång, vilket innebär att den intresserade får göra en beställning till den myndighet som har uppgifterna i sin vård för att få det utlämnat. Detta innebär att många förfrågningar kommer att gå via DAU-funktionen vid lärosätet. Hur ska DAU:erna hantera dessa utlämningar och göra sekretessprövningen? Vilken typ av stöd kommer det att krävas för att DAU:en ska kunna hantera förfrågningarna?

Program 

10.00 – 10.45: Joachim Angermund och Jenny Lindberg, SCB

10.45 – 11.00: Frågestund

Paus

11.10 – 11.45: DAU – utlämnande av forskningsdata med personuppgifter

 


När: Fredag den 4 december kl. 10.00-12.00

Var: Mötet hålls på Zoom. Möteslänk skickas ut till alla anmälda.

Anmälan: Mejla din anmälan senast 20 november till Erica Schweder (erica.schweder@gu.se). I samband med anmälan kan du även bifoga konkreta frågor till Joachim Angermund och Jenny Lindberg.