Kontakta kommunikation, juridik och administration

Joel Carlsten Rosberg

Forskningsdatarådgivare och kommunikatör

Hanterar främst tabulära data inom samhällsvetenskap. Arbetar även med extern kommunikation.

joel.carlsten.rosberg@snd.se

+46 (0)31 - 786 13 08

+46 (0)766 - 18 13 08

Stefan Hilmarsson

Kommunikatör

Lisa Isaksson

Administratör och språksamordnare

Språkfrågor: Översättning, språkgranskning, termarbete med mera.
Administration: Resebokningar, reseräkningar, inköp, mötesarrangemang med mera.

lisa.isaksson@snd.se

+46 (0)31 - 786 65 95

+46 (0)766 - 18 65 95

Helena Rohdén

Kommunikatör

Journalist och statsvetare med forskningsfokus på arbetsmarknad, välfärd, genus och väljarbeteende.
Arbetar bl.a. med nyheter, textproduktion, språk- och utbildningsfrågor.

helena.rohden@snd.se

+46 (0)31 - 786 12 01

+46 (0)766 - 18 12 01

Erica Schweder

Jurist

Förvaltningsrättslig rådgivning med inriktning mot dataskydd, offentlighet och sekretess samt etikprövningfrågor.

erica.schweder@snd.se

Maria Skoglund

Jurist

Jurist med inriktning mot avtalsrelaterade frågor samt offentlighet och sekretess.

maria.skoglund@snd.se