IT-forum

.
Nätverksträff
5 April 2023, kl. 10.00–12.00

SND:s IT-forum är en möjlighet för IT-experter kopplade till DAU-verksamhet och annan forskningsdatarelaterad aktivitet på de svenska lärosätena och andra forskande myndigheter inom SND-nätverket att mötas och diskutera aktuella problem och potentiella lösningar. Då forumet främst är för personer med IT-bakgrund kommer de presentationer som ges och ärendena som avhandlas vara av en teknisk karaktär och på ett större tekniskt djup. Icke-tekniska personer är dock välkomna att deltaga.

Den som vill presentera något på IT-forumet är välkommen att kontakta Johan Fihn Marberg via johan.fihn@snd.gu.se. Det kan till exempel vara någon form av projekt ni genomför eller avslutat, eller annan forskningsdatarelaterad verksamhet inom IT.

Agenda:

10.00 Nytt från SND-kontoret

                      Strukturförändring

                      Integration av lokala lagringslösningar

                      Researchdata.se                  

                     Uppdatering Sunet-integration

10.40 Flaggskeppsprojekt: Bolin Center (Merlijn de Smit – SU)

10.50 Flaggskeppsprojekt: Implementering av interimslösning (Fredrik Persson – KI)

11.00 Paus

11.10 Flaggskeppsprojekt: Maskinläsbara datahanteringsplaner (Urban Andersson – CTH, Rosa Lönneborg – KTH)

 

När: 5 april, kl. 10.00-12.00

Var: Mötet hålls på distans via Zoom.

Har du frågor eller vill vara med på utskickslistan för SND:s IT-forum? Kontakta Johan Fihn Marberg, johan.fihn@snd.gu.se.