IT-dropin

.
Drop-in , Distans
17 December 2021, kl. 11.00–12.00

Frågor i glasburk

SND:s IT-dropin är tillfällen för dig som har frågor eller funderingar rörande IT-relaterade frågor i anslutning till forskningsdatahantering. Det kan gälla saker som till exempel lagring, integrationer, eller förbättringsförslag till SND:s system. Diskussionerna bygger på de frågor deltagarna har med sig.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!


När: 17 december, kl. 11.00-12.00

Var: Arrangemanget sker på distans via Zoom. Möteslänk publiceras på SND-nätverkets samarbetsyta på Basecamp.

För frågor kontakta Stefan Jakobsson via stefan.jakobsson@snd.gu.se