InfraVis och Huminfra – forskningsinfrastrukturer som synliggör forskning, forskningsverktyg och forskningsdata

.
Webbinarium
27 Oktober 2023, kl. 14.00–15.30

Huminfra och infravisInfraVis och Huminfra är forskningsinfrastrukturer som liksom SND är konsortier med finansiering av Vetenskapsrådet.

Infrastrukturerna är med i samarbetet med att bygga upp researchdata.se.

Under detta webbinarium presenterar infrastrukturerna hur de på olika sätt kan hjälpa forskare att visualisera, hitta och använda data.

Huminfra
Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap blir alltmer tvärvetenskaplig, kvantitativ och multimetodologisk, och bygger numera ofta på digitala och e-vetenskapliga resurser, verktyg och teknik. Tillgången till och kunskapen om dessa resurser är dock ojämnt fördelad. Den nationella forskningsinfrastrukturen Huminfra stödjer digital och experimentell forskning inom dessa discipliner genom att via www.huminfra.se erbjuda en gemensam ingång för att hitta material, forskningsverktyg och expertis. Huminfra utvecklar också nationella metodkurser, och förbereder svenskt medlemskap i det europeiska nätverket för kulturarvsdata, DARIAH-EU.

Huminfra omfattar 11 lärosäten och organisationer, var och en med unik expertis, vilket ger betydande möjligheter att samla nationella resurser, stärka samarbeten nationellt och internationellt, samt inspirera och stödja nya innovativa forskningsinriktningar. Under SND-webbinariet ges exempel på hur man kan använda sig av Huminfra i sin forskning, information om kommande evenemang och glimtar av framtida planer.

Infravis
InfraVis är en nationell forskningsinfrastruktur för visualisering och analys av vetenskaplig data. Genom visualiseringsexpertis i form av 50 applikationsexperter från nio svenska partneruniversitet ges stöd till forskning i Sverige som stärker vår konkurrenskraft i ett tidevarv av storskalig och komplex data. InfraVis visualiserar data från alla vetenskapliga områden och interaktion med andra forskningsinfrastrukturer och initiativ är en grundpelare i verksamheten. Under SND-webbinariet kommer de att presentera två spännande exempel på projekt där InfraVis gett användarstöd, informera om hur man erhåller stöd från InfraVis, utvecklingsplaner och samverkansmöjligheter, och vad som är på gång inom infrastrukturen den närmsta tiden framöver!

 


Huminfras presentation

Infravis presentation
 

När: 27 oktober klockan 14.00-15.30

Var: Zoom-webbinarium (passcode 308034)

Kontakt: Elisabeth Strandhagen