Drop-in om Orienteringskartan

.
Webbinarium
13 December 2023, kl. 13.00–14.00

orientering decVerktyget Orienteringskartan har tagits fram som ett hjälpmedel för svenska lärosäten och andra forskande organisationer i deras arbete att nå det nationella målet om öppen vetenskap. Vägarna dit kan vara olika och därför har verktyget fått namnet Orienteringskartan. En arbetsgrupp inom SND-nätverket har arbetat fram verktyget och SND är ansvarig för uppdatering och förvaltning.

Orienteringskartan bygger på SUHF:s Nationella färdplan för öppen vetenskap (2021).  och Vägledning. Orienteringskartan är ett hjälpmedel för att

  • planera, konkretisera, och följa upp arbetet för att uppnå de nationella målen om öppen vetenskap
  • planera för SUHF:s årliga enkät om öppen vetenskap som bygger på färdplanen
  • få exempel på utvecklingsarbete och åtgärder från svenska lärosäten och själv dela erfarenheter med andra.

Syftet med Orienteringskartan är också att ge en samlad bild av hur omställningen till öppen vetenskap utvecklas i Sverige. SUHF och SND ansvarar gemensamt för årliga sammanställningar.

Under detta drop-in blir det möjligt att ställa frågor om Orienteringskartan. Det vill också ges exempel på hur verktyget kan användas. Ansvariga är Parvaneh Westerlund (LTU), Henrik Levin (HiS), Sabina Anderberg (SU) och Elisabeth Strandhagen (SND-kontoret).

 


När: 13 December, 13.00-14.00

Var: Zoom (passcode: 498719)

Kontakt: Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se)